Interogarea in bazele de date relationale

                                   CUPRINS
    |1.INTRODUCERE ………………………………………………………………………………………………          |3        |
|2. MODELUL DE DATE RELAŢIONAL ……………………………………….…………          |6        |
|2.1. LIMBAJUL DE DESCRIERE A datelor (LDD) ……………..          |14       |
|2.2. LIMBAJUL DE MANIPULARE A DATELOR (LMD) …………            |17       |
|2.3. LIMBAJUL DE INTEROGARE SQL …………………………………………            |21       |
|3. PROCESARE ŞI OPTIMIZARE DE CERERI …………………………………          |23       |
|4. CĂI DE ACCES RAPID LA DATE ……………………………………………………          |25       |
|4.1 B+ ARBORI …………………………………………………………………………………………            |26       |
|4.2 DISPERSIE ……………………………………………………………………………………….            |29       |
|5. PROCESAREA PARALELĂ A CERERILOR RELAŢIONALE ………          |31       |
|5.1. ELEMENTE DE BAZĂ ALE PROCESĂRII PARALELE ……            |31       |
|5.1.1. arhitecturi MULTIPROCESOR ………………………………………            |31       |
|5.1.2.PROCESAREA PARALELĂ A CERERILOR  …………………              |33       |
|RELAŢIONALE                                                 |         |
|5.2. TEHNICI DE PARTIŢIONARE A DATELOR …………………….            |35       |
|5.2.1. PARTIŢIONAREA ROUND – ROBIN ………………………….              |36       |
|5.2.2. PARTIŢIONAREA DUPĂ DOMENIU ………………………………              |36       |
|5.2.3. PARTIŢIONAREA HASH ……………………………………………………              |37       |
|5.2.4. PROBLEME LEGATE DE ……………………………………………………              |38       |
|PARTIŢIONAREA DATELOR                                       |         |
|5.3. ALGORITMI DE SORTARE PARALELĂ …………………………………            |39       |
|5.3.1. SORTARE PARALELĂ CU FUZIUNE BINARA …………              |40       |
|5.3.2. SORTAREA ÎN BLOC …………………………………………………………              |40       |
|5.3.3. NOW SORT("NETWORK OF WORKSTATION”) …………              |42       |
|5.3.4. Sort Merge Join ……………………………………………………………              |43       |
|5.4. PROCESAREA PARALELĂ A JOIN-URILOR ………………………            |44       |
|5.4.1. NESTED LOOP JOIN …………………………………………………………              |45       |
|5.4.2. SIMPLE HASH JOIN ………………………………….……………………              |45       |
|5.4.3. GRACE HASH JOIN ……………………………………………………………              |46       |
|5.4.4. HYBRID HASH JOIN …………………………………………………………              |47       |
|5.4.5. COMPARAREA ALGORITMILOR ………………………………………              |47       |
|PARALELI PENTRU JOIN                                        |         |
|5.5. OPTIMIZAREA CERERILOR PARALELE ………………………………            |48       |
|6. EVALUAREA PROCESĂRII UNEI OPERAŢII ………………………………          |48       |
|6.1 EVALUAREA SELECŢIEI …………………………………………………………….            |49       |
|6.2 EVALUAREA PROIECŢIEI ………………………………………………………….            |50       |
|6.3 EVALUAREA JOIN-ULUI ………………………………………………………………            |50       |
|7. DETERMINAREA ORDINII DE EXECUŢIE A OPERAŢIILOR           |51       |
|7.1. REGULI DE TRANSFORMARE …………………………………………………             |51       |
|7.2 OPTIMIZAREA PE BAZA ALGEBREI RELAŢIONALE ………            |52       |
|7.3 OPTIMIZARE PE BAZA COSTULUI ESTIMAT ……………………            |52       |
|BIBLIOGRAFIE                                                |         |