Invatarea asistata de calculator

CUPRINS
Capitolul I  Capitol introductiv
1.1. De ce `nv\]are asistat\ de calculator?
      1.1.1. Noul model de instruire
      1.1.2. Model pentru [coal\
      1.2. Ce putem folosi?
            1.2.1. Asymetrix
            1.2.2. Macromedia
            1.2.3. Alte aplica]ii
      1.3. Ce ne-am propus?
Capitolul II ~nv\]area asistat\ de calculator
            2.1 Conceptul de ~nv\]area asistat\ de calculator
                        2.1.1. Predarea alternativ\
      2.1.2. Tehnologii informa]ionale [i de comunica]ie (ICT)
      2.2. Programarea ~n instruirea asistat| de calculator
            2.2.1. Profesorul [i rolul s\u `n instruirea asistat\ de
calculator (IAC)
      2.2.2. Tipuri de programare
      2.2.3. Caracteristici ale `nv\]\rii asistate de calculator
      2.3. ~Nv|}area bazat| pe Web
            2.3.1. Principii ale instruirii asistate de calculator
      2.3.2. Internet - World Wide Web
      2.3.3 Web-ul in invatarea asistata de calculator
                   2.3.4. Anonimitatea- un avantaj major al IAC
Capitolul III Macromedia. Dreamweaver
                 3.1. No]iuni introductive
      3.2. Interfa]a
      3.3. Controlul site-urilor
      3.4. Opera]ii elementare
      3.5. Leg\turi
      3.6. Instrumente de lucru `n Dreamweaver
            3.6.1. Tabele
                                        3.6.2. Machete
            3.6.3. Cadre
            3.6.4. Butoane derulante
            3.6.5. Foile de stil `n cascad\
            3.6.6. HTML
            3.6.7. Formulare
      3.6.8. Comport\ri
      3.6.9. DHTML
3.6.10. Elemente automatizate. {abloane/biblioteci
3.6.11. Module plug-in
3.6.12. Intrarea pe Internet
3.7. Alte elememente folosite ,,,,,,,,,,
HTML
JavaScript
Java
Flash 5
Capitolul IV Prezentarea aplicatiei
                     4.1.Manualul utlizatorului
      4.2 Elemente Dreamweaver folosite ]n construc\ia aplica\iei
      4.3. O aplica\ie educa\ional[
Capitolul V Concluzii
5.1 Scurt[ prezentare a lucr[rii
5.2 Perspective pentru o dezvoltare ulterioar[
Anexe
Biliografie
Pagini      119