Magazin on line in PHP

Cuprins
Capitolul 1
Introducere
      1.1. Comerţul electronic
1.2. Beneficiile E-commerce (comerţul electronic)
1.3. Modele de afaceri
Capitolul 2
Rolul  şi  importanţa  internetului  şi
a  paginilor  web
2.1. SCURT ISTORIC
2.2. PREZENTARE }I IMPORTAN|{
2.3. HTML.  PREZENTARE
      2.4. LIMBAJE DE SCRIPTARE
2.4.1 PHP . PREZENTARE
2.4.2. SERVERUL WEB APACHE
2.4.3 ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE CU MySQL
Capitolul 3
Proiectarea generală a unui magazin virtual
3.1 Obiectivele noului sistem
3.2 Proiectarea unui magazin virtual
3.2.1 Pagina Web
3.2.2 Plăţi
3.2.3 Promovare
3.2.4 Actualizare
3.2.5  Mecanisme de plată electronică
3.2.6  Momentul efectuării plăţii electronice
3.3. E-commerce-ul românesc la sfârşitul anului 2004
Capitolul 4
Proiectarea şi programarea în PHP a magazinului virtual
4.1 Obiective
4.2 Structura magazinului şi baza de date
4.2.1. Secţiunea de prezentare
4.2.2. Secţiunea de client
4.2.3. Secţiunea de administrare
4.2.4. Baza de date
4.3 Funcţionare
Bibliografie
Pagini 43