Managementul unei baze de date multimedia folosind JSP

1                                  CUPRINS
        Foaie de capat
1 Tema proiectului
        Cuprins
        Sinteza proiectului
2 Capitolul    I.           Memoriu tehnic
         pag.1
1.  Ce este Java?
                          pag.1
        1.1.   Scurt Istoric
                                      pag.1
        1.2.   Avantajele limbajului Java
                            pag.2
        1.3.   Dezvoltarea si executia unui program Java
                  pag.4
2. Java Server Pages
                       pag.5
        2.1.    Scurt istoric
                                       pag.5
        2.2.    Avantajele JSP
                                   pag.6
        2.3.    Despre JSP
                                     pag.6
        2.4.    Dezvoltarea cu componente
                          pag.6
        2.5.    Modelul de cerere JSP
                              pag.7
        2.6.    Cum functioneaza tehnologia JSP?
                     pag.7
        2.7.    Comparatie JSP-ASP
                            pag.8
        2.8.    Sintaxa JSP
                                     pag.9
        2.9.    Citirea de request headers
                             pag.13
        3.        Servleti
                                         pag.15
        4.        Tehnologia Java Server Pages
                         pag.16
              5.       Servleti si pagini JSP
                                        pag.17
              6.        Rolurile componentelor Web
                                pag.17
        6.1.    Componenta de intrare
                             pag.18
        6.2.    Componenta de prezentare
                          pag.18
        6.3.    Generare de date binare
                              pag.20
        6.4.    Extinderea functionalitatii unui server Web
                   pag.20
        7.     Comparatie pagini JSP – servleti
                                 pag.20
        7.1.    Design-ul paginilor JSP
                              pag.21
        8.       Componentele Java Beans
                           pag.21
9.   Tag-uri personalizate
                      pag.21
10.   Folosirea  scripletilor si a expresiilor
                 pag.21
11.   Proiectarea aplicatiilor Web
                   pag.22
12.   Aplicatii cu pagini JSP de baza si servleti
             pag.22
13.   Aplicatii cu componente modulare
             pag.23
              13.1    Componente modulare intr-o pagina JSP
                        pag.24
              13.2     Procesarea cererilor cu componente modulare
                      pag.25
              14.      Afisarea continutului personalizat
                                 pag.25
                 15.      Introducere in bazele de date
                                     pag.26
        1.      Probleme specifice bazelor de date
                                pag.28
        2.      Structura JDBS
                                           pag.28
3.     Conectarea la baza de date
                    pag.29
4.     Executarea comenzilor SQL
                 pag.31
        Capitolul  II.            Breviar de calcul
                             pag.32
        1.     Enumerarea si comentarea fisierelor utilizate in aplicatie
               pag.32
        2.     Implementarea si descrierea mecanismului
                   pag.33
        2.1   Lantul Evenimentelor
                               pag.33
        2.2   Organigrama – Fluxul Programului
                      pag.34
        Capitolul  III.           Rezultate experimentale
                     pag.45
        Capitolul  IV.           Concluzii
                               pag.51
        Capitolul   V.            Bibliografie
                               pag.52
        Anexe