Planificarea activitatii unei firme de calculatoare

                                   Cuprins
Introducere………………………………...…………………….……….….5
Capitolul 1
  Prezentare generalã a sistemelor informatice...……………………….…6
      1.1 Evolutie in lumea infomaţiei……………………………..………..6
      1.2 Previziuni de dezvoltare….……………………………....………17
      1.3 Piaţa gri…………………………………………………….…......20
Capitolul 2
  Impactul social al folosirii sistemelor informatice…………………...…24
     1.  Necesitate…………………………………………………….…..24
     2.  Intranetul la nivelul firmei, prezent şi viitor…….……………..…29
     3.  Metodologii folosite pentru realizarea unui sistem informatic…..30
     4.  Clasificarea metodologiilor de realizare a sistemelor
        informatice…..….32
Capitolul 3
  Analiza activitãţii firmei………………………………………………...35
      3.1 Prezentarea firmei……………………………………………….35
1                                   3.1.1                         Descrierea
     firmei.............................................................35
2                                3.1.2                                Cadrul
      organizatoric........................................................36
      3.2 Descrierea activitãţilor specifice……………………………..…37
           3.2.1 Activitatea de
      facturare...................................................37
           3.2.2 Activitatea financiar -
      contabilã......................................37
           3.2.3   Reprezentarea   activitãţii   de   interacţiune   dintre
               beneficiar şi operatorul de sistem (  folosind  cazurile  de
               utilizare).....38
           3.2.4 Prezentarea activitãţii de evidenţã şi urmãrire a
               contractelor
               devânzare....................................................
               ...40
3   3.2.5   Conducerea   activitãţii   de   decontare   cu   furnizorii   şi
                 beneficiarii.....40
      3.3 Modelul fizic al sistemului existent…………………….….……..40
           3.3.1       Diagramele       de       flux        de        date
      (DFD)....................................40
           3.3.2        DFD-urile        în        cazul         aplicaţiei
      Decontãri............................41
      3.4 Modelul structural (modelul datelor)……………………..……....44
           3.4.1              Tipuri              de               legãturi
      ..............................................................44
           3.4.2                      Modelul                      entitate
      asociere..................................................45
      3.5 Modelul logic al sistemului…………………………….………...47
Capitolul 4
  Proiectarea bazei de date……………………………...............................51
      4.1 Despre bazele de date……………………………………….……51
            4.1.1 Conceptul de baza de date………………………….....…51
            4.1.2 Obiective fundamentale ale unei baze de date…….….…52
           4.1.3 Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date………….……..53
      4.2 Restricţiile şi normalizarea bazelor de date…………….…….…..54
      4.3 Modelele bazei de date…………………………………….……..57
            4.3.1 Modelul conceptual……………………………….…….57
            4.3.2 Modelul logic (relaţional)………………………..…..….59
            4.3.3 Modelul fizic……………………………..……..…….....60
Capitolul 5
  Crearea modelului fizic folosind ACCESS 2000
      5.1 Crearea tabelelor………………………………………..…..…….61
      5.2 Crearea formularelor (forms).…………………………..….…….64
      5.3 Interogarea bazei de date (queries)…………………………..…..68
      5.4 Crearea rapoartelor (reports)………………………………...…...72
      5.5 Limbajul SQL………………………………………………....….74
Capitolul 6
  Descrierea sistemului informatic…………………………………..……76
      6.1 Structura şi funcţiile sistemului informatic………………………76
      6.2 Interfaţa graficã a sistemului informatic………………..…......…81
Concluzii……………………………………………………………..……...90
Bibliografie……………………………………...………………………..…93
Anexa 1 – Interogãri SQL…………………………………………………...94
Anexa 2 – Codul sursã pentru formulare……………………………………96
-----------------------
3