Posibilitati de organizare a contabilitatii de gestiune utilizand un produs informatic specializat

CUPRINS
|Introducere                                                    |3   |
|Capitolul 1. Contabilitatea de gestiune - instrument în luarea      |
|deciziilor                                                          |
|1.1. Contabilitatea de gestiune şi contabilitatea financiară   |5   |
|1.2. Necesitatea şi utilitatea contabilităţii de gestiune      |9   |
|1.3. Analiza critică a sistemelor actuale de calculaţie a      |11  |
|costului complet – irelevanţa costurilor indirecte             |    |
|Capitolul 2. Sistemul informaţional al contabilităţii de gestiune   |
|2.1. Sistemul informaţional al contabilităţii de gestiune      |14  |
|2.2. Fluxul informaţional al procesului de producţie           |15  |
|2.3. Sistemul informatic pentru contabilitatea de gestiune     |18  |
|Capitolul 3. Principiile  metodei  de  calculaţie  a  costului  pe  |
|activităţi                                                          |
|(Activity Based Costing)                                            |
|3.1. Conceptele de bază ale metodei de calculaţie a costurilor |21  |
|pe activităţi (ABC)                                            |    |
|3.1.1. Definirea managementului bazat pe activităţi (ABM) şi a |21  |
|metodei de calculaţie a costurilor pe activităţi (ABC)         |    |
|3.1.2. Noţiunile de bază folosite de metoda de calculaţie ABC  |25  |
|3.1.3. Diferenţele dintre metoda ABC şi metodele tradiţionale  |28  |
|de calculaţie                                                  |    |
|3.2. Calculul costurilor folosind metoda ABC                   |31  |
|3.2.1. Etapele de implementare a metodei ABC                   |31  |
|3.2.2. Calculul costurilor la S.C. ROMGARDEN S.R.L. utilizând  |35  |
|metoda ABC                                                     |    |
|Capitolul 4. Sistemul informatic de calculaţie a costului pe        |
|activităţi                                                          |
|4.1. Proiectarea sistemului informatic                         |47  |
|4.1.1. Inventarul documentelor                                 |47  |
|4.1.2. Proiectarea situaţiilor de ieşire                       |48  |
|4.1.3. Formalizarea documentelor de intrare                    |49  |
|4.1.4. Proiectarea bazei de date                               |53  |
|4.1.5. Proiectarea machetelor de intrare a datelor             |54  |
|4.1.6. Schema generală a sistemului informatic                 |56  |
|4.2. Prezentarea aplicaţiei informatice                        |57  |
|4.2.1. Interfaţa cu utilizatorul                               |57  |
|4.2.2. Situaţiile de ieşire                                    |60  |
|Concluzii şi propuneri                                         |62  |
|Anexe                                                          |64  |
|Bibliografie                                                   |65  |