Prezentarea limbajului Logo

CUPRINS
|Cap. 1. Introducere în LOGO                           |2            |
|LOGO – un limbaj serios ?                             |2            |
|Scurt istoric                                         |2            |
|Cap. 2. Utilizarea limbajului                         |4            |
|      Proceduri                                       |4            |
|      Variabile                                       |6            |
|      Structuri de date                               |8            |
|      Operaţii numerice                               |20           |
|      Instrucţiuni repetitive                         |22           |
|      Grafica ţestoasei                               |24           |
|      Comenzi pentru crearea ferestrelor              |29           |
|      Comenzi pentru lucru cu obiecte de tip Bitmap   |31           |
|      Comenzi multimedia                              |33           |
|Cap. 3. Mediul de lucru MSWLogo                       |36           |
|      Generalităţi                                    |36           |
|      Interfaţa grafică                               |36           |
|Cap. 4. Jocul “Reversi”                               |42           |
|Tema jocului                                          |42           |
|Implementarea jocului                                 |42           |
|Realizarea interfeţei                                 |43           |
|Strategia de joc                                      |48           |
|Determinarea câştigătorului                           |56           |
|Cap. 5. Concluzii                                     |59           |
|                        Bibliografie                  |60           |