Problema complementaritatii. Importanta problemei complementaritatii si rolul calculatorului in rezolvarea ei

                                   CUPRINS
      CAP.1.PROBLEMA COMPLEMENTARITATII
                   1.1.Introducere
                          4
                   1.2.Importanta problemei complementaritatii si rolul
                         calculatorului in rezolvarea ei
                   7
                   1.3.Notatii
                             10
                   1.4.Conurile complementare
               12
                   1.5.Problema complementaritatii liniare
          14
                   1.6.Aplicatii
                            15
                        1.6.1.Programarea liniara
                   15
                        1.6.2.Programarea patratica
                 17
                        1.6.3.Jocuri de doua persoane
                18
                        1.6.4.Alte aplicatii
                         19
                   1.7.Clase de matrici
                       20
                   1.8.Algoritmi pentru rezolvarea problemei
                            complementaritatii liniare
                   21
                        1.8.1.Bazele
                           22
                        1.8.2.Operatii pivot
                       24
                        1.8.3.Baza initiala
                        26
                        1.8.4.Proprietatile bazele
                    27
                        1.8.5.Bazele complementare admisibile aproape
                                 adiacente
                           28
                        1.8.6.Regula pivotului complementar
         28
                        1.8.7.Incheierea
                       29
                   1.9.Exemple numerice
                 30
                   1.10.Conditii
                          35
                   1.11.Alti algoritmi
                       35
                   1.12.Rezumat al rezultatelor teoretice
            36
                   1.13.Probleme nerezolvabile
               36
                   1.14.Problema complementaritatii neliniare
     37
                   1.15.Metode de calcul a punctelor fixe
        38
    CAP.2.PROBLEMA COMPLEMENTARITATII IN
                PROGRAMAREA  PATRATICA
                 2.1.Restrictii ecuatii
             41
                   2.2.Metoda multiplicatorilor Lagrange
   53
                   2.3.Metoda multimii active
          58
                   2.4.Proprietati avansate
           65
                   2.5.Probleme speciale de programare patratica         68
                   2.6.Pivotarea complementara si alte metode
72
                   2.7.Exercitii
                      78
BIBLIOGRAFIE
79