Procesarea cunostintelor comune si distribuite

                                   Cuprins
Capitolul I - Cunoştinţe comune
      1.1. Noţiuni generale. Exemple
      1.2. Prezentarea generală a unor probleme
Capitolul II -  Logica modală
      2.1. Sintaxa unui limbaj
      2.2 Elemente de logică modală
      2.3. Descrierea unei Kripke. Exemple
      2.4. Semantica unul Iimbaj. Operatori modali
      2.5. Interpretarea grafica a unei structuri Kripke
   Capitolul III - Cunoştinţe distribuite
      3.1. Noţiuni generale. Exemple
      3.2. Propietăţi ale cunoaşterii
Capitolul IV - Forme de reprezentare a cunoştinţelor comune şi
            distribuite
      4.1. Reprezentarea pe bază de evenimente. Structura Aumaun
      4.2. Legatura dintre structura Kripke şi structura Aumann
Capitolul V – Prezentarea şi modelarea unor probleme folosind elemente
            de logică modală
      5.1. Problema aşi1or şi optarilor.
      5.2. Problema copillor murdari
Capitolul VI – Prezentare aplicaţie
Bibliografie
Pagini 91