Procesor numeric de semnal. Sisteme pentru achizitia si prelucrarea datelor

CUPRINS
Ce este un  procesor numeric de semnal(DSP-Digital Signal
Processors)?......     pag.1
Memoriu justificativ …………………………………………………….....…   pag.2
CAPITOLUL I.UTILIZAREA SISTEMELOR CU PROCESOR ÎN CONDUCEREA
             PROCESELOR RAPIDE
   I.1.Sisteme,sisteme de timp real…………………………………………..   pag.3
       I.1.2.Arhitectura calculatoarelor pentru procese de timp real
             ……… pag.6
       I.1.3.Parametrii temporali ai secvenţelor de răspuns ……………….
             pag.6
       I.1.4.Tipuri de sisteme de timp real …………………………………    pag.7
   I.2.Necesitatea trecerii la conducerea numerică a proceselor
             …………….    Pag.8
   I.3.Evoluţia conceptului de conducere numerică …………………………  pag.9
CAPITOLUL II. PROCESOARE NUMERICE DE SEMNAL
   II.1. Descrierea generală a unui procesor numeric de
semnal(DSP)……….  pag.12
   II.2. Categorii de procesoare numerice ………………..……….…..……...
pag.13
   II.3. Familia TMS320 ………………………………………………………     pag.15
   II.4. Procesoare numerice de semnale în virgulă fixă TMS320C2x
       II.4.1. Descriere …………...………………………….……………… pag.16
       II.4.2. Structura internă ..………..……………………………………  pag.22
       II.4.3. Moduri de adresare ……………………………………………     pag.26
       II.4.4. Controlul sistemului. ……………..…………………………..     pag.27
       II.4.5.Întreruperile ………………………………………………….. pag.28
       II.4.6.Portul serial ………………………………………………….. pag.29
CAPITOLUL III. SISTEME PENTRU ACHIZIŢIA ŞI PRELUCRAREA DATELOR
   III.1. Consideraţii generale ……………….…….…………………………    pag.30
   III.2 Arhitecturi de sisteme de achiziţie şi distribuţie a datelor
       II.2.1.Interfaţã pentru citirea semnalelor logice de intrare
…………..      pag.31
       II.2.2.Interfaţã pentru furnizarea semnalelor logice spre
proces  ……  pag.31
       II.2.3.Interfaţã pentru citirea semnalelor analogice de
intrare ……….     pag.32
       II.2.4. Interfaţã pentru furnizarea semnalelor analogice spre
proces ..   pag.35
   III.3. Prelucrarea semnalelor de la proces
       III.3.1. Tipuri de semnale ……………………………………………     pag.38
       III.3.2. Cuantificarea semnalelor ………….…………………………     pag.39
       III.3.3. Eşantionarea  semnalelor …………..…………………………    pag.41
       III.3.4. Circuite de conversie a semnalelor
             III.3.4.1. Conversia A/N ……………………………………..  pag.43
             III.3.4.2. Conversia N/A   …………………………………....     pag.45
   III.4. Module de achiziţie de date  ………………………………………… pag.46
CAPITOLUL IV.CONSIDERAŢII PRIVIND IMPLEMENTAREA PRELUCRARII NUMERICE A
             SEMNALELOR
   VI.1.Reprezentarea informaţiei numerice în sistemele de calcul …………
             pag.49
   IV.2Transforata Fourier discretã (TFD)  …………………………………      pag.50
   IV.3. Analizoare spectrale. Analizoare spectrale de tip Fourier
…………  pag.53
CAPITOLUL V. SISTEM DE DEZVOLTARE CU PROCESOR TMS320C26
   V.1. Schema bloc (Anexă)……………………..………………………….. pag.57
   V.2. V.2.Circuite de interfaţă analogică – TLC32040C – AIC ……………
pag.59
   V.3. V.3.Interfeţe seriale Porturile seriale la calculatoare
personale.………    pag.62
   V.4. Descrierea DSK Debuger  …………………………………………… pag.70
   V.5.Progam sub C de monitorizare a semnalului analogic de intrare
…….   Pag.74
-----------------------
II