Program de editare si prezentare orar pe Internet

                                   CUPRINS
|Cuprins……………………………………………………………………...                               |  2|
|Introducere………………………………………………………………….                              |3  |
|Motivaţie…………………………………………………………………….                               |5  |
|Capitolul I   Java Builder. Prezentare generală…………………………..        |6  |
|1.1 JBuilder Client / Server…………………………………………...                    |6  |
|1.2 Servleţi…………………………………………………………….                               |8  |
|1.3 Java Server Page (JSP)……………………………………………                        |23 |
|1.4 Serverul Tomcat..…………………………………………………                           |25 |
|Capitolul II Baze de date.  SQL. Serverul MySQL………………………           |25 |
|2.1 Generalităţi………………………………………………………..                            |27 |
|2.2 Baze de date……………………………………………………….                             |29 |
|2.3 SQL………………………………………………………………..                                  |31 |
|2.4 Serverul MySQL…………………………………………………                              |33 |
|Capitolul III Proiectarea aplicaţiilor de baze de date……………………     |33 |
|3.1. Driverul JDBC……………………………………………………                             |33 |
|3.2 Conectarea la o bază de date în Java……………………………...             |36 |
|Capitolul IV Proiectarea bazei de date……………………………………               |39 |
|Capitolul V Descrierea aplicaţiei…………………………………………..                |44 |
|5.1 Descrierea programului…………………...………………………                      |45 |
|5.2 Implementarea programului ……………………………………...                    |50 |
|Concluzii…………………………………………………………………….                               |55 |
|Bibliografie………………………………………………………………..                             |59 |
Anexe