Programarea si gestionarea bazelor de date in Visual Basic

                                   CUPRINS
1. Introducere   4
   1. Baze de date     4
   2. Visual Basic 6.0 7
2. Baze de date  10
   1. Concepte   10
   2. Sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD) 13
       1. Funcţiile unui SGBD      14
   3. Etapele realizării unei baze de date   18
       1. Tehnica diagramelor entitate-asociere     18
       2. Tipuri de legături între entităţi   19
       3. Tipuri de atribute 20
   4. Baze de date relaţionale    22
       1. Generalităţi 22
       2. Restricţiile de integritate ale modelului relaţional 23
       3. Formele normale ale relaţiei  26
       4. Sisteme de gestiune ale bazelor de date relaţionale (SGBDR)     27
   5. Securitatea unei baze de date     30
   6. Cum funcţionează o bază de date   32
3. Mediul vizual de programare Visual Basic  36
   1. Dezvoltarea unei aplicaţii în Visual Basic   36
       1. Introducere  36
       2. Concepte din Visual Basic     36
           1. Cum funcţionează Windows®: ferestre, evenimente şi mesaje   36
           2. Modelul de lucru bazat pe evenimente  38
           3. Dezvoltarea interactivă   39
   2. Elemente ele mediului integrat de dezvoltare 40
       1. Generalităţi 40
       2. Opţiuni pentru mediul de dezvoltare 43
   3. Prima aplicaţie în Visual Basic   45
       1. Crearea interfeţei 45
       2. Fixarea proprietăţilor   46
       3. Scrierea codului   47
       4. Rularea aplicaţiei 48
   4. Formulare, controale şi meniuri   49
       1. Proprietăţi, metode şi evenimente   49
       2. Proiectarea unui formular. Atribuirea valorilor pentru
          proprietăţile formularului    51
       3. Evenimentele şi metodele formularului     52
       4. Folosirea butoanelor de comandă     52
       5. Controale pentru afişarea şi introducerea textului   53
           1. Folosirea etichetelor pentru a afişa text  53
           2. Lucrul cu casete de text  54
       6. Controale care prezintă opţiuni pentru utilizator    55
       7. Folosirea barelor de derulare ca dispozitive de introducere ale
          datelor 58
       8. Solicitarea datelor prin casete de dialog 58
       9. Controale care afişează imagini şi grafică     59
      10. Controale suplimentare   60
           1. Controale de acces la date      60
           2. Controale pentru sistemul de fişiere  61
           3. Alte controale 62
      11. Ce este focusul    62
      12. Despre meniuri     63
   5. Organizarea proiectelor     67
       1. Lucrul cu proiecte 67
       2. Structura unui proiect în Visual Basic    69
4. Lucrul cu baze de date în Visual Basic    71
   1. Verificarea instrumentelor unei baze de date în Visual Basic 6     71
   2. Crearea şi manipularea unei noi baze de date 74
   3. Programarea Data Access     79
       1. Deschiderea unei conexiuni cu o bază de date   79
       2. Lucrul cu puternicul obiect Recordset     80
       3. Crearea unui set de înregistrări bazat pe o instrucţiune SQL    81
       4. Rezolvarea erorii „No current record”     82
   4. Un scurt dicţionar al SQL   84
5. Aplicaţie practică  87
6. Anexă    92
7. Bibliografie  93[pic]