Proiectarea de produse software destinate invatarii asistate pe calculator

                                   CUPRINS
1.Calculatorul - de la mijloc de instruire la strategie de proiectare şi
realizare
     a mediului de învǎţare……………………………………………………………………..5
1.1Viitorul viitorului……………………………………………………………………………6
1.2 Instruirea asistatǎ de ordinator (I.A.O.)
       experienţǎ şi perspective…………………………………………………………………...7
1.3 Implicaţiile folosirii ordinatorului ca mijloc de instruire şi educaţie
      -comunicare în lecţie , relaţia profesor- elev………………………………………………11
1 2    Metoda- statut şi semnificaţie…………………………………………………………...14
2.1 Metoda –definiţie, funcţii………………………………………………………………….15
2.2 Sistemul metodelor de învǎţǎmânt………………………………………………………...18
   2. 2. 1. Metode expozitive…………………………………………………………………20
   2. 2. 2. Metode interogative (conversative sau dialogate)…………………………………21
       2.2.2.1 Conversaţia, tipuri de conversaţii……………………………………………21
       2.2.2.2.Conversaţia euristicǎ………………………………………………………...23
2.2.3 Metoda discuţiilor si dezbaterilor………………………………………………………..25
2.2.4 Metode active……………………………………………………………………………29
    2.2.4.1      Metoda asaltului de idei (brain-storming-
    ul)…………………………………..29
    2.2.4.2. Lista check (gasitǎ)……………………………………………………………..30
    2.2.4.3 .Tehnica Parnes – Osborn…………………………………………………...….30
    2.2.4.4 .Analogia directǎ sau analogia exemplu………………………………………...31
    2.2.4.5..Analogia personala……………………………………………………………..31
2.2.5. Metoda problematizarii (istruirea prin
problematizare)………………………………..31
2.2.6. Metoda de comunicare bazate pe limbajul intern……………………………………....35
      2.2.6.1.Reflecţia personala…………………………………………………………….35
2.2.7 Metode de comunicare scrisǎ……………………………………………………………36
      2.2.7.1. Lectura - tehnici de decodificare……………………………………………...36
2.2.8 Metode de explorare a realitatii…………………………………………………………38
      2.2.8.1 Metode de explorare directǎ a realitǎţii………………………………………..38
      2.2.8.2 Metode de explorare indirecta a realitǎţii………………………………..…..
.40
                 2.2.8.2.1.  Metode demonstrative…………………………………...…40
                 2.2.8.2.2.  Metode de modelare…………………………………...…...44
2.2.9.Metode bazate pe acţiune………………………………………………………………..47
      2.2.9.1.   Metoda exerciţiului…………………………………………………………..47
      2.2.9.2    Metoda studiului de caz……………………………………………………..49
      2.2..9.3   Proiectul sau tema de cercetare – acţiune…………………………………...52
      2.2.9. 4    Metoda lucrǎrilor practice…………………………………………………..53
      2.2.9. 5    Metode de simulare (bazate pe acţiune
fictivǎ)…………………………….54
      2.2.9. 6    Metoda jocurilor……………………………………………………………54
                 2.2.9.6.1  Jocurile de simulare………………………………………...55
                 2.2.9.6.2  Invatarea pe simulatoare……………………………………55
3.Instruire programatǎ……………………………………………………………………....56
3.1. Conceptul de instruire programatǎ-instruirea programatǎ în
         acţiunea de perfecţionare a procesului de
învǎţǎmânt……………………………..…...57
3.2  Principiile instuirii programate………………………………………………………......58
3.3  Tipuri de programme………………………………………………………………….....61
      3.3.1 Programarea linearǎ - programele cu rǎspunsuri construite(
B.F.Skinner)….…61
      3.3.2  Programarea ramificata - programele cu rǎspunsuri la alegere
(N. Crowder)...63
3.4 Avantaje şi limite ale instruirii programate……………………………..……………….66
4. Desfǎşurarea unei lecţii interactive pe baza unui program de instruire
programatǎ
      şi folosirea unui soft specializat pentru crearea lecţiilor
interactive                                     68
4.1.  Caracterizarea unei lecţii………………………………………………………………………68
 2. Proiectarea pedagogicǎ a lecţiei în condiţiile învǎţǎtii asistate de
    calculator…………………71
    4.2.1 Lecţii programate desfǎsurate cu ajutorul
calculatorului………………………………..76
 3. Cerinţele proiectǎrii şi realizǎrii unei tehnologii
    didactice……………………………………78
   1. Insuşirea de noi cunoştinte………………………………………………………….78
   2. Formarea deprinderilor intelectuale  ……………………………………………….79
    4.3.3     .Formarea deprinderilor senzomotorii……………………………………………….80
    4.3.4        Formarea de atitudini……………………………………………………………….81
4.4   Prezentarea   produsul   software   folosit   la   crearea    cursului
interactiv…………………………..82
4. 5  Argumente-puterea unei tehnologii a instruirii ……………………………………………….86
Bibliografie…………………………………………………………………………87
                                      1
-----------------------
6