Proiectarea si modelarea retelelor de calculatoare

                                   Cuprins
Cuvânt introductiv
   Capitolul 1. Noţiuni generale despre reţele de calculatoare
Consideraţii generale
         1.2. Arhitectura  reţelelor de calculatoare
1.3. Elemente componente ale reţelelor de calculatoare
1.4. Clasificare topologica a reţelelor de calculatoare
1.5. Cerinţe impuse reţelelor de calculatoare
   Capitolul 2. Activitatea de proiectare si modelare a reţelelor de
   calculatoare
Capitolul 3. Programe de proiectare şi modelare a reţelelor de calculatoare
3.1. Necesitatea folosirii programelor de  proiectare  şi  modelare.  Ofertă
existentă
3.2. Visio 2000
3.3. NetCracker Professional versiunea 2.0
1 Capitolul 4. Realizarea practică a unui model de reţea
2 Consideraţii finale
Bibliografie
Pagini 47