Proiectarea unei aplicatii utilizand Access

                                   CUPRINS
   Cap.1. Elemente de teoria bazelor de date
Activităţile şi obiectivele organizarii datelor
Concepte utilizate în organizarea datelor
Relaţii între date
Structuri de date
   1. Clasificarea structurilor de date
   2. Modele de date
   3. Baze de date
   4. Sisteme de gestiune a bazelor de date
   5. Maşini baze de date. Arhitectura maşinilor baze de date
   Cap.2. Proiectarea bazelor de date
Etapele de realizare a bazelor de date
Analiza sitemelor economice şi a cerinţelor informaţionale datelor
Proiectarea structurii bazelor de date
Încărcarea date
2.5.  Exploatarea şi întreţinerea bazelor de date
   Cap.3. Modelele bazelor de date
Modelul ierarhic şi baze de date ierarhice
Modelul reţea şi baze de date reţea
Modelul relaţional şi baze de date relaţionale
Modelul de date orientat pe obiecte
   1. Modelul funcţional al datelor
   2. Modelul bazelor de date deductive
   3. Modelul bazelor de date distribuite
   Cap.4. Protecţia bazelor de date
Integritatea datelor
Securitatea bazelor de date
   Cap.5. Descrierea aplicaţiei
Etapele de realizare a unei aplicaţii
Enunţul problemei
Structura bazei de date
Bibliografie
Pagini 46