BRANDUL, AVANTAJ COMPETITIV AL UNEI SOCIETATI DE ASIGURARI

                                   CUPRINS
INTRODUCERE 1
Cap.1 CREEAREA BRANDULUI LA NIVELUL FIRMEI   2
    1.1. Rolul şi definirea brandului  2
    1.2. Edificarea brandului     9
    1.3. Evaluarea brandului      14
    1.4.Managementulbrandului..........................................
     .....................................................17
    1.5.Elaborarea unei strategii a
     brandului........................................................
     ...................21
Cap.2. PREZENTAREA SOCIETĂŢII DE ASIGURARI SC OMNIASIG SA
....................27
    2.1. Evoluţia societăţii de asigurări    27
    2.2. Oferta societăţii de asigurări Omniasig   31
    2.3.                        Piaţa                        Omniasig
.....................................................................
........................................32
    2.4. Structura organizatorică 36
    2.5. Eficienţa activităţii de piaţă a societăţii de asigurări  39
    2.6. Analiza concurenţei      39
Cap.3. POLITICA DE BRAND LA SC OMNIASIG SA
    3.1. Edificarea brandului la Omniasig    41
    3.2. Evaluarea brandului la Omniasig     42
    3.3. Managementul brandului la Omniasig  43
    3.4.    Strategia    de    brand    a     societăţii     Omniasig
...................................................................44
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Pagini 52