Clasa politica in tranzitie. FSN si rolul sau in schimbarea societatii postcomuniste

                                  CUPRINS:
Noţiuni introductive………………………………………………………..……1
Capitolul   I.  Contextul social în care se dezvoltă noua clasa politică
1. Situaţia externă (contextul prielnic prăbuşirii sistemului  comunist  din
România);
    Situaţia internă (socialo-economico-politică)…………………………….….….11
2. Realitatea românească din Decembrie 1989 în mass media occidentală şi
internă.....................................................................
........................................14
Capitolul   II.  FSN şi rolul noului partid pe scena politică românească
1. Naşterea FSN; Platforma-program a partidului………………………………..17
2. Susţinerea electorală a programului  FSN  şi  Elaborarea  Constitutiei  –
element
     important în procesul reformei………………………………………………….19
3. Guvernul Roman – primul executiv post comunist;
     Efectele reformei…………………………………………………………………24
4. Opoziţia şi rolul său raportat la influenţa FSN…………………………………29
Capitolul III.  Scindarea FSN-ului în  cele  două  aripi  –  motive,  cauze,
efecte
1.  Începutul sfârşitului………………………………………………………………...33
2.  Confruntarea rozelor……………………………………………………………….37
3.  Efecte politice ale confruntării FSN – FDSN…………………………………….39
Capitolul IV.  Bolile tranziţiei şi efectul   lor  în  aria  politicului  în
perioada post decembristă
1. Conceptul de tranziţie şi situaţia internă a României………………………….. 45
Capitolul   V.    Aprecieri  privind  tranziţia  partidelor  politice   până
astăzi (elemente  concluzionale)
1.  Analiza comparativă a  sistemului de partide post decembrist în  România
şi
       Ungaria…………………………………………………………………………….56
2.    Scena  politică  românească  din  prisma  relaţiilor  externe  şi    a
statisticilor până
       astăzi………………………………………………………………………………62
Bibliografie................................................................
......................................64