Comunicare si cultura organizationala – influente reciproce

CUPRINS
CAPITOLUL 1. Introducere în teoria şi managementul organizaţiilor……………….…
           Importanţa domeniului………………………………………………....
           Teorii – concept şi definire…………………………………………..…
CAPITOLUL 2. Comunicarea organizaţională………………………………………….
             Comunicarea internă. Tipologia modurilor de comunicare  (forme
           şi
             mijloace de comunicare)………………………………………………...
             Categorii de bariere în procesul de comunicare…………………………
              Posibilităţi  de  creştere   a   eficienţei   procesului   de
           comunicare………..…
             Responsabilităţi privind comunicarea internă…………………………..
             Comunicarea externă……………………………………………………
CAPITOLUL 3. Cultura organizaţiei………………………………………………………
           Semnificaţie şi misiune…………………………………………………
           Elementele culturii organizaţionale………………………………………
           Obiectivele culturii organizaţionale………………………………………
           Etica şi  managementul  organizaţional.  Etica  în  organizaţie.
           Etica în afaceri. Managerii şi etica………………………………………………
CAPITOLUL 4. Studiu de caz la cotidianul „România liberă”……………………………
CAPITOLUL   5.   Comunicare   şi   cultură   organizaţională   –   influenţe
reciproce……………