Comunicarea electorala intre ideologie si imagine

CUPRINS
INTRODUCERE
............................................................................
...................pg.2
PARTEA I    - Cadru teoretic general
I.1. Comunicare, comunicare politica, comunicare electorala
                                 II.1.1.                            Procesul
comunicării.................................................................
.....pg.4
                                II.1.2.                           Comunicare
politică....................................................................
...pg.6
                                II.1.3.                           Comunicare
electorală..................................................................
..pg.10
              II.1.4.   Comunicare   politică   –   proces   de    influenţă
socială.........................pg.     14
I.2. Emiţătorul mesajului electoral
                    II.2.1.                Condiţia                actorului
politic...............................................................pg.20
                             II.2.2.                        Caracteristicile
emiţătorului...........................................................pg.22
                   II.2.3.              Gestionarea              capitalului
electoral....................................................pg.24
I.3. Mesajul electoral
      II.3.1. Discurs poltic – discurs
electoral...................................................pg.30
      II.3.2. Construcţia discursului
electoral....................................................pg.32
      II.3.3. Particularităţi ale discursului
electoral...........................................pg.35
      II.3.4. Limbajul în discursul
electoral.......................................................pg.37
      II.3.5. Tendinţe actuale de construcţie a discursului
electoral..................pg.39
I.4. Mijloace de comunicare ale mesajului electoral
      II.4.1. Mediatizarea vieţii
politice............................................................pg.41
      II.4.2. Televiziune şi persoanlizarea
politicului.......................................pg.43
      II.4.3.  Efecte ale mass
media..................................................................pg.45
I.5. Receptorii mesajului electoral
      II.5.1. Electoratul ca public-
ţintă.............................................................pg.48
      II.5.2. O tipologie ale
electoratului..........................................................pg.50
      II.5.3. Comportamentul electoral şi mediatizarea
politicului.................pg.52
PARTEA a II a
Comunicarea electorală în campania pentru
alegerile prezidenţiale-
2000........................................................................
.......pg.56
CONCLUZII...................................................................
..................................pg.70
ANEXE.......................................................................
.......................................pg.72
BIBLIOGRAFIE................................................................
...............................pg.84