Comunicarea in audio - vizual

CUPRINS
        I.     Comunicarea.Definiţii posibile
......................................................................3
    II.     Televiziunea si modelele comunicării
    ...........................................................8
    III.     Mass – media şi televizunea
    .....................................................................16
        3.1  Scurtă istorie a televiziunii
        ..................................................................16
        3.2  Tipuri de canale de televiziune
        ...........................................................18
       IV.      Funcţiile eleviziunii
............................................................................
.......22
    V.       Efectele informării prin televiziune
    ...........................................................27
     VI. Audio-vizualul şi producţia de televiziune
         ................................................34
           1. Televiziunea – sistem de producţie complex
              .................................34
           2. Principii şi tehnici fundamentale
              ....................................................36
           3. Metode de măsurare a audienţei
              ...................................................39
           4. Televiziunea, tehnologia şi viaţa cotidiană
              ....................................42
    VII. Studiu de caz : analiza emisiunii,, În vizită la noi acasă
         ..........................44
   VIII. Concluzii
         ...................................................................
         ...............................50
     IX. Bibliografie
         ...................................................................
         ............................51