COMUNICAREA IN SITUATII DE CRIZA SI RELATIILE PUBLICE

Cuprins
INTRODUCERE........................................................................................................2
I. Istoric Relaţii Publice.............................................................................................8        1.1 Termeni de referinţă în definirea relaţiilor publice....................................9        1.2 Organizaţiile..............................................................................................10        1.3 Publicul......................................................................................................11        1.4 Funcţia managerială...................................................................................13        1.5 Comunicarea .............................................................................................14
 II.Trăsăturile caracteristice campaniilor de relaţii publice..................................16
 III. Campaniile de relaţii publice.............................................................................17         3.1 Definirea problemei. Analiza situaţiei.......................................................19        3.2 Planificarea campaniei de relaţii publice...................................................23        3.3 Stabilirea obiectivelor ...............................................................................25        3.4 Stabilirea bugetului....................................................................................27         3.4 Evaluarea..................................................................................................28
IV. Comunicarea în situaţii de criză........................................................................32        4.1 Posibile definiţii ale crizei.........................................................................32        4.2 Managementul crizei.................................................................................33
        4.2.1 Comunicarea de criză..................................................................34            4.2.2 Rolul specialiştilor PR în situaţii de criză...................................37            4.2.3 Strategii ale comunicării de criză................................................37            4.2.4 Relaţiile cu presa în situaţii de criză............................................40   
V. Studiu de caz..........................................................................................................45
Concluzii.....................................................................................................................61
Anexe..........................................................................................................................63 Bibliografie................................................................................................................66