Comunicarea-instrument managerial

                                           CUPRINS
|       |Comunicarea – instrument managerial                      |
|       |Rolul managerului şi comunicarea                         |
|       |Clientul intern – o abordare privind comunicarea internă |
|       |Modele pentru înţelegerea relaţiilor interpersonale      |
|       |Comunicarea şi inteligenţa emoţională                    |
|       |Stiluri de comunicare                                    |
|       |Obstacole în comunicare                                  |
|       |Percepţia                                                |
|       |Recomandări generale pentru creşterea eficacităţii în    |
|       |comunicarea interpersonală                               |
|2.     |Tehnici şi abilităţi de comunicare performantă           |
|       |Încrederea interpersonală                                |
|       |Moduri de primire a informaţiei                          |
|       |Componentele comunicării                                 |
|       |Comunicarea verbală                                      |
|       |Comunicare nonverbală                                    |
|       |Ascultarea activă                                        |
|       |Să manifestăm o atitudine pozitivă                       |
|       |Formularea întrebărilor                                  |
|       |Reformularea                                             |
|3.     |Comunicarea în acţiune                                   |
|       |Canalele de comunicare                                   |
|       |Ce este o şedinţă eficientă                              |
|       |Planificarea şedinţelor                                  |
|       |Perfecţionarea şedinţelor                                |
|       |Comunicarea scrisă                                       |
|       |Note interne (memo-uri)                                  |
|       |Tehnici de prezentare                                    |
Pagini 53