Comunicarea manageriala in structurile administratiei publice

C U P R I N S
1. Cuvânt introductiv, sau scurtă  pledoarie  pentru  etică  în  comunicarea
organizaţională.............................................................
................................ pag. 3
2.   Consideraţii   privind   comunicarea   managerială    în    structurile
administraţiei
publice.....................................................................
.................................... pag. 7
        1. Comunicarea organizaţională în administraţia  publică  -  de  la
           empirism                      la                       cercetare
           ştiinţifică......................................................
           .............. pag. 7
        2.  Importanţa  implementării   unei   comunicări   organizaţionale
           eficiente                    în                    administraţia
           publică..........................................................
           ...... pag. 10
        3. Climatul  internaţional  şi  necesitatea  adaptării  comunicării
           organizaţionale în  administraţia  publică  la  cerinţele  lumii
           moderne..................... pag. 12
        4.  Două   obiective   interdependente:   ameliorarea   comunicării
           organizaţionale       şi       dezvoltarea        administraţiei
           publice.......................................... pag. 16
3.     Perturbări    de    comunicare    în    structurile     administraţie
publice...................... pag. 21
        1.   Consideraţii   privind    diferenţele    dintre    structurile
           administraţiei         publice         şi          organizatiile
           private..........................................................
           ....... pag. 21
              1.       Deficitarea       interpreteare       a       teoriei
                 profitului..................... pag. 23
              2.   Necorelarea   salarilor    cu    calitatea    serviciilor
                 prestate......... pag. 24
              3.   Egalitatea   sanselor   la   incadrare    si    fenomenul
                 relatiilor...... pag. 28
        2. Aspecte interne favorabile vicierii comunicării  organizaţionale
           în                                                 administraţia
           publică..........................................................
           ...... pag. 33
              1.      Personalitatea      managerilor      şi      influenţa
                 acesteia............... pag. 35
                      1. Barierele de comunicare
                      2. Vicierea fluxului informaţional
              2.                                               Regulamentele
                 interne...................................................
                 pag. 43
              3.       Circulaţia       documentelor        în        cadrul
                 instituţional.................. pag. 47
              4.       Asumarea       răspunderii       şi       „sindromul”
                 aprobărilor.............. pag. 50
                      1. Asumarea răspunderii
                      2. „Sindromul” aprobărilor
           3.2.5
      Şedinţele..............................................................
      .......... pag. 58
                 3.2.5.1 Durata
                 3.2.5.2 Timpul de desfăşurare şi participanţii
4. Remedierea deficienţelor  de  comunicare  în  administraţia  publică  din
România      în      climatul      actual.       Scurt       studiu       de
caz............................................................... pag. 62
                        4.1                   Schimbul                    de
experienţă................................................................
pag. 64
                 4.2            Instruirea            în            domeniul
managementului......................................... pag. 64
             4.3        Consacrarea         principiului         competenţei
............................................ pag. 65
            4.4       Strategia        procesuală        de        pregătire
profesională............................... pag. 66
        4.5   Reducerea   numerică   a   personalului    cu    funcţii    de
conducere............ pag. 67
      4.6
Concluzii...................................................................
.................. pag. 67
Bibliografie................................................................
.................................. pag. 69