COMUNICAREA POLITICA 2

                                   CUPRINS
       Introducere                                       ___________________
       pag. 4
       Capitolul I  - Comunicarea             ___________________ pag. 8
       Definirea comunicãrii
       Elementele comunicãrii
       Tipuri de comunicare
       Funcþiile comunicãrii
       Capitolul II - Fenomene care influenþeazã comunicarea politicã
                                        ___________________pag.23
       Contextul în care trebuie înþeleasã comunicarea politicã
       Fenomene care influenþeazã comunicarea politicã
       Capitolul III – Comunicarea politicã __________________ pag.44
       Canale de transmitere a comunicãrii politice
       Limbajul politic
       Forme ale comunicãrii politice
       Campania electoralã ºi comunicarea
       Studiu de caz: prezentarea campaniei electorale a domnului Viorel Lis
       Concluzii
       ___________________pag.76
       Bibliografie                        ___________________pag.78