COMUNICAREA POLITICA - FORMA A COMUNICARII SOCIALE

                          CUPRINS
INTRODUCERE
                                 CAPITOLUL I
                       COMUNICAREA – ASPECTE GENERALE
I.1. Noţiunea de
comunicare..............................................................pag.
1
I.2. Delimitări conceptuale.  ………………………………….…….pag.8
I.3. Comunicarea socială si mediul in care se
desfasoara..................pag.14
I.4.Tehnici de
comunicare.................................................................p
ag.21
                                CAPITOLUL II
                    SOCIOSTRUCTURALITATEA PUTERII POLITIC
II.1. Puterea politica si
comunicarea............................................... ..pag.24
II.2. Trăsăturile puterii
politice..........................................................pag.30
II.3. Caracterul relaţional al puterii
politice......................................pag.37
                                CAPITOLUL III
         COMUNICAREA POLITICA IN LUAREA DECIZIILOR PENTRU SOCIETATE
III.1.                 Decizii                 majore                 pentru
societate..............................................pag.43
III.2.         Expresivitatea         pragmatică         a          rostirii
politice...........................pag.50
III.3. Interacţiunea dintre imagine şi limbaj în influenţarea
                                                                     puterii
politice....................................................................
............pag.52
III.4.  Strategii nonverbale de influenta in comunicarea politica....pag.55
III.5.       Maniera        de        înfăptuire        a        comunicării
politice.........................pag.57
III.6.     Rezultatele     comunicării     politice      in      comunicarea
sociala........pag.61
CONCLUZII :
 Provovari actuale în comunicarea politică
..................................pag. 63
BIBLIOGRAFIE
STUDIU DE CAZ : COMUNICAREA ŞI GLOBALIZAREA