Comunicarea vizuala in mass media

                                 INTRODUCERE
                                 Capitolul I
ISTORIA COMUNICĂRII VIZUALE
   1. Pictura
   2. Tiparul
   3. Fotografia
   4. Cinematograful
   5. Televiziunea
                                Capitolul II
                       IMAGINEA VIZUALĂ ÎN MASS-MEDIA
   1. Percepţia vizuală
   2. Imaginea vizuală ca formă şi mijloc de comunicare
   3. Presa scrisă
   3.1 Fotografia
   3.2 Aparatul de fotografiat
   4. Televiziunea
   1. Televiziunea ca formă şi mijloc de comunicare
   2. Limbajul audiovizual
   3. Modelul comunicării interpersonale
   4. Bazele psihologice ale limbajului audiovizual
   5. Publicistica de televiziune
   Elementele fundamentale ale imaginii de televiziune
2 Planul şi unghiul
   1. Mişcările de aparat
   Montajul în televiziune
4 Funcţiile creatoare ale montajului
5 Corespondenţa psihologică a montajului
6 Discursul vizual
                                Capitolul III
         ELEMENTE DE DESIGN AL PUBLICAŢIILOR ÎN COMUNICAREA VIZUALĂ
   1. Introducere în designul publicaţiilor
   2. Elemente de design
   1. Tipul de caractere şi aranjarea lor în pagină
   2. Culoarea
   3. Imaginile
   4. Placheta numelui şi coperta
   5. Ritmul şi succesiunea
   6. Designul rubricilor permanente, al articolelor de fond şi al grilei
   7. Cuprinsul şi rubricile permanente
   8. Coperta revistei
   3. Cuvinte şi imagini
   4. Relaţiile vizuale
   5. Directorii artistici şi redactorii
   6. Procesul de refacere a designului
                                Capitolul IV
  STUDIU DE CAZ: COMUNICAREA VIZUALĂ ÎN REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC ROMÂNIA
                                  CONCLUZIE
                                    ANEXE
                                 pagini 118