CULTURA ORGANIZATIONALA IN SPATIUL EUROPEAN

CUPRINS
INTRODUCERE    2
Capitolul 1: Trăsături şi semnificaţii ale culturii organizaţionale    4
1.1.    Definirea şi conţinutul culturii organizaţionale    4
1.2.    Consideraţii privind conţinutul culturii organizaţionale    8
1.3.    Tipuri de culturi organizaţionale    12
1.4.    Caracteristicile culturii organizationale    16
1.4.1.    Nivelurile culturii organizaţionale    16
1.4.2.    Funcţiile culturii organizaţionale    18
1.5.    Modalitati de manifestare a culturii organizaţiei    19
1.5.1.    Artefacturile ca simboluri ale culturii organizaţionale    20
1.5.2.    Valorile organizaţionale    20
1.5.3.    Ritualurile şi ceremoniile    22
1.5.4.    Istorioarele şi miturile    22
Capitolul 2: Cultura organizaţională şi cultură managerială în spaţiul european    24
2.1.    Caracteristici ale modelului managerial european    24
2.2.    Multiculturalism în managementul european    27
2.2.1.    Distanţa faţă de putere    28
2.3.    Particularităţi ale culturii organizaţionale în firmele româneşti    32
2.4.    Influenţa culturii europene asupra schimbării culturii organizaţionale din firmele româneşti    36
Capitolul 3:  Cultura organizaţională şi performanţa companiilor    39
3.1.    Impactul culturii organizaţionale asupra performanţelor firmei    39
3.1.1.    Impactul culturii organizaţionale asupra eficienţei unei organizaţii    39
3.1.2.    Impactul culturii organizaţionale asupra competitivităţii unei organizaţii    42
3.1.3.    Impactul culturii organizaţionale asupra performanţelor angajaţilor    45
3.2.    Rolul managerului în dezvoltarea unei culturi organizaţionale performante    47
3.3.    Implicaţiile culturii asupra proceselor de schimbare organizaţională    50
3.3.1.    Conceptele de dezvoltare organizaţională şi schimbare organizaţională    50
3.3.2.    Cauze ale schimbărilor organizaţionale    51
3.3.3.    Factori ce influenţează schimbarea organizaţională    52
Captolul 4: Cultura organizaţională în cadrul companiei Siemens    54
CONCLUZII ŞI PROPUNERI    61
BIBLIOGRAFIE    637
ANEXE    66