Cultura Organizationala la Nivelul Institutiilor Publice

Capitolul 1. Viziunea de ansamblu a conceptelor.
1.1. Înţelegerea temermenului de cultură. Conexiunea culturii cu
comportamentul şi climatul
organizaţional.............................................................
...........................................3
                                       1. Cultura organizaţională şi cultura
       naţională............................................................
                                                                          10
                                      2. Determinanţii şi funcţiile culturii
      organizaţionale.....................................................14
Capitolul 2. Cultura, comportamentul şi climatul organizaţional
                    2.1.  Manifestările culturii organizaţionale şi sinergia
                           culturală......................................20
                                                   2.2.  Modele culturale de
 referinţă..................................................................
                                                       ...................23
                              2.3. Formarea, evoluţia şi schimbarea culturii
                    organizaţionale.......................................30
                               2.4. Comportamentul organizaţional. Modele de
                        comportament......................................32
                                2.5. Climatul organizaţional şi dimensiunile
           acestuia.......................................................36
Capitolul 3. Leadershipul – abordarea culturală.
3.1.        Cultura        organizaţională         şi         leadershipul
multicultural...............................................39
   2. Rolul  leadershipului  şi  impactul  acestuia   asupra  perormanţelor
      organizaţiei..........................................................
      ...............................................................41
   3.         Stilurile        de        conducere        şi        formele
      leadershipului.......................................................4
      4
   4.      Modele       comportamentale       ale       leaderilor       de
      succes....................................................50
Capitolul 4. Cultura organizaţională în administraţia publică.
Cultura              administrativă              şi              filosofia
guvernării............................................................55
O   nouă   cultură   în   administraţia   publică.   Reforma    sectorului
public........................59
Birocraţie      şi      ierarhizare      vs.      descentralizare       şi
transparenţă.....................................65
Dimensiunea                etică                a                 funcţiei
publice....................................................................
......70
Studiu de caz:
Cultura  organizaţională  la  nivelul  Ministerului  Muncii  Solidarităţii
Sociale                                                                 şi
Familiei...................................................................
...........................................................75
Bibliografie...............................................................
.........................................................83