Dimensiuni Ale Comunicarii Prin Mijloace Mass-Media

CUPRINS
INTRODUCERE                                                                                             4
Cap I   CONCEPTUL DE COMUNICARE
    Definiţia comunicării umane                                                                 6
    Axiomele comunicării interumane                                                      10
    Nivelurile comunicării umane                                                             12
3.1. Comunicarea intrapersonală
3.2. Comunicarea interpersonală
3.3. Comunicarea de grup
3.4. Comunicarea publică
3.5. Comunicarea de masă
    Ireversibilitatea comunicării în viaţa cotidiană                                   18
    Etica comunicării umane                                                                     19
Cap II   COMUNICARE ŞI INFLUENŢĂ
    Conceptul de influenţă socială                                                             20
    Persuasiunea prin comunicare şi limitele ei                                        23
    Modelul Yale                                                                                       25
    De ce acceptăm persuasiunea în viaţa socială?                                   33
Cap III  COMUNICAREA CA PROCES SOCIAL GLOBAL
    Apariţia reţelelor de comunicare globală                                           38
    Modelele comunicării globale - astăzi                                               47
    Globalizare şi neo – tribalism                                                            53
    Dezvoltarea mijloacelor de comunicare şi impactul lor asupra
socialului                                                                                                  62
Cap IV SUPORT METODOLOGIC
    Tipul cercetării                                                                                  66
    Obiectivul si scopul cercetării                                                           66
    Obiectivele specifice cercetării                                                         66
    Ipoteza cercetării                                                                               67
    Ipoteze specifice                                                                               67
    Eşantionul                                                                                         67
    Metodologia şi instrumentele folosite                                              67
    Metoda anliză de conţinut                                       67
    Instrumente folosite                                                67
Cap V ANALIZA DATELOR                                                                    68
CONCLUZII                                                                                                78
ANEXA NR. 1                                                                                              81
BIBLIOGRAFIE                                                                        83