Dinamica si Viitorul Integrarii Europene. Locul Romaniei

CAPITOLUL 1 4
Istoricul si evoluţia Uniunii Europene 4
1.1.  Ideea organizării europene în istorie  4
1.2.  Premisele creării Comunităţilor Europene    5
1.3.  Apariţia Comunităţilor Europene  6
1.4.  De la Comunitate la Uniunea Europeană  8
1.5.  Incercări de a contracara dezechilibrul produs prin înfiinţarea
comunităţilor (A.E.L.S.)    8
1.6.  Modificări care nu au bulversat economia sistemului instituit prin
tratatele originare    9
  1.6.1.    Tratatul de fuziune   9
  1.6.2.    Tratatele bugetare    10
  1.6.3.    Desemnarea membrilor Parlamentului european 10
1.7.  Crize şi eşecuri 11
1.8.  Noi eforturi pentru a crea o comunitate politică  11
  1.8.1.    Planul Fouchet  11
  1.8.2.    Raportul Tindemans    12
  1.8.3.    Raportul Davignon     12
1.9.  Functiile Uniunii Europene  13
  1.9.1.    Funcţia alocativă (pentru a stimula eficienţa, abundenţa şi
  dezvoltarea)   13
  1.9.2.    Funcţia de reglare şi stabilizare     14
  1.9.3.    Funcţia redistributivă     15
Capitolul 2 16
Statele mici şi echilibrul interior al UE: probleme instituţionale 16
2.1. Statele mici si extinderea Uniunii      16
  2.1.1. State mari şi mici 16
  2.1.2. Multe state mici   17
  2.1.3. Alte state mici    17
  2.1.4. State mici şi sărace     18
2.2. Modificarea echilibrului interior 19
  2.2.1. Comisia 19
  2.2.2 Consiliul de Miniştrii    21
  2.2.3. Parlamentul European     23
  2.2.4. Statele mici si drumul spre aderare 23
CAPITOLUL 3 25
Dinamica integrării    25
3.1. Efectele integrării    25
  3.1.1 Efectul de spill-over     25
  3.1.2. Efectul de cliquet 26
3.2. Europa cu mai multe viteze ?Cu geometrie variabilă ?    26
3.3 Antagonismul dintre aprofundarea şi lărgirea U.E.   27
  3.3.1 Candidatele Admise  29
  3.3.2 Candidatele respinse      30
  3.3.3. Negocierea cu ţările din AELS 32
  3.3.4.Obstacole pentru noii membri   33
  3.3.5. Europa Centrală şi de Est     33
  3.3.6. Implicaţiile lărgirii    35
3.4. O cale de viitor – depăşirea noţiunii de stat naţiune respectând
identităţile naţionale 36
  3.4.1. Poate UE să devină o supraputere?   37
  3.4.2. Expansiunea este invetabilă   38
  3.4.3. Naşterea Statelor Unite ale Europei este puţin probabilă  39
  3.4.4. Puterile trebuie echilibrate în mod adecvat    39
  3.4.5. Progresul va fi greu de realizat, însă este esenţial      40
3.5. Redefinirea procesului de integrare     41
Capitolul 4 43
PIAŢA COMUNĂ     43
4.1. De la uniunea vamală la piaţa unică     43
4.2. Libera circulaţie a bunurilor     45
4.3. Libera circulaţie a capitalurilor 49
4.4. Libera prestaţie a serviciilor    49
4.5. Libera circulaţie a persoanelor   54
CAPITOLUL 5 57
România şi Uniunea Europeană      57
5.1. Acquis-ul comunitar    57
  5.1.1. Criterii Politice  57
  5.1.2. Criteriile Economice     58
  5.1.3. Acquis  59
5.2. Problema accelerării aderării României la Uniunea Europeană   61
  5.2.1. Durata perioadei de preaderare      62
  5.2.2. Regulile de negociere    62
  5.2.3. Construcţia şi funcţionarea instituţiilor      63
  5.2.4. Efectele aderării şi a adoptării acquis-ului comunitar în domeniul
  comercial.     63
  5.2.5. Capacitatea financiară a României de a suporta costurile aplicării
  acquis-ului Comunitar.    64
CAPITOLUL 6 66
CONCLUZII   66