Efectele Migratiei Externe Asupra Copiilor Ramasi Acasa

Introducere 2
Capitolul I.     4
    Migraţia internaţională. Concepte şi cauze     5
    Migraţia persoanelor în contextul globalizării 10
    Câştigurile din munca în străinătate     17
    Aspecte sociale ale emigraţiei din România     19
    Profilul emigrantului român   23
Capitolul II     25
    Profilul familiilor cu părinţi emigranţi 27
    Amploarea fenomenului copiilor rămaşi singuri acasă 28
    Dificultăţile de învăţare ale elevilor cu părinţi emigranţi    36
    Constatări   42
    Intervenţia Psihopedagică     44
Capitolul III    47
    Ipoteza generală a studiului  48
    Etalonul educaţional şi de adaptare socială    48
    Obiectivele Studiului de Cercetare 50
    Eşantionul de cadre didactice 50
    Metodologia Utilizată   51
    Interpretarea rezultatelor chestionarului      53
Recomandări.................................................................
............................................................62
Concluzii   63
Bibliografie     64
Webografie  66
Anexa 1 - Piramida lui
Maslow......................................................................
..........................69
Anexa 2 - Chestionar pentru identificarea dificultăţilor de învăţare ale
copiilor cu părinţi
emigranţi...................................................................
.................................................................71