Impactul Procesul De Integrare Europeana Asupra Sistemului Administrativ din Tarile Centrale si Est-Europene

                                  CUPRINS :
Capitolul I Cadrul administrativ general al Uniunii Europene 4
1.1 Cronologia contrucţiei europene şi principalele instituţii
administrative ale Uniunii Europene    5
1.2 Punctele de vedere asupra “Agendei 2000” privind extinderea spre est a
Uniunii  Europene      17
1.3 Procesul de preaderare din perspectiva administrativă. Etape şi
condiţii    20
1.4 Capacitatea administrativă de implementare a acquis-ului comunitar în
ţările central şi  est-europene   25
Capitolul II Analiza sistemului administrativ al Poloniei din perspectiva
interării în Uniunea Europeană    30
2.1 Consideraţii generale   31
2.2 Organizarea administraţiei publice centrale   32
2.3 Organizarea administraţiei publice locale     34
Capitolul III Impactul procesului de integrare europeană asupra
administraţiei    publice româneşti    35
3.1 Strategia de reformă a administraţiei publice din perspectiva
integrării României în Uniunea Europeană     36
3.1.1 Restructurarea profundă a administraţiei publice şi coerenţa actului
administrativ    39
3.1.2 Schimbarea de fond a raportului dintre administraţie şi cetăţean  41
3.1.3 Descentralizarea serviciilor publice şi consolidarea autonomiei
locale (administrative    şi financiare)     42
3.1.4 Demilitarizarea unor servicii comunitare    49
3.1.5 Depolitizarea structurilor administraţiei publice şi eliminarea
clienterismului politic
      50
3.1.6 Stoparea birocraţiei  52
3.1.7 Aplicarea unor politici raţionale de dezvoltare   53
3.1.8 Întărirea autorităţii statului şi a răspunderii acestuia     54
3.2 Influenţa procesului de integrare europeană din perspective economice
şi sociale  55
Capitolul IV Concluzii 60
Bibliografie     64