LEADERSHIP SI MANAGEMENT

CAPITOLUL I
MANAGEMENT  ŞI  LEADERSHIP
ÎN  ORGANIZAŢIILE  ROMÂNEŞTI
I.1  Definirea, rolul şi importanţa managementului
I.2 Managementul ca proces
I.3 Managementul ca mentalitate a conducătorilor
I.4 Managementul ca disciplina stiintifica si arta a
practicienilor
I.5. Managerii
I.6.Tipuri de manageri si stiluri manageriale
I.7. Leadership
I.8. Stilurile de leadership
CAPITOLUL II
EVALUAREA PROFESIONALA SI
MODALITATI DE EVALUARE
CAPITOLUL III
METODOLOGIA CERCETĂRII
III.1 Scopul cercetării
III.2 Obiectivele cercetării
III.3 Ipotezele de lucru
III.4 Instrumentele de lucru
III.5 Lotul de participanţi – descriere
III.6 Procedura de lucru
CAPITOLUL IV
ANALIZA ŞI INTERPRETAREA
CAPITOLUL V
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
-----------------------
                                    - 1 -