MANIPULAREA REALIZATA PRIN MASS-MEDIA IN SITUATII DE CRIZA SI CONFLICT

                                   CUPRINS
Introducere 6
Capitolul 1. Stadiul cunoaşterii problematicii    8
  1.1. Manipularea – o realitatea omniprezentă a peisajului cotidian     8
  1.2. Sistemul mass-media în societatea contemporană   12
  1.3. Caracterul actual al crizelor şi conflictelor    15
Capitolul 2. Manipularea prin mass-media în situaţii de criză      18
  2.1. Aspecte favorizante ale acţiunii de manipulare   18
    2.1.1. Denaturarea informaţiei     18
    2.1.2. Medierea, sau reconstruirea realităţii  20
    2.1.3. Subiectivismul în practica jurnalistică 22
  2.2. Tehnici specifice de manipulare 25
  2.3. Media, instrument de manipulare 29
    2.3.1. Rolul contradictoriu şi schimbător al media în situaţii de criză
    29
    2.3.2. Media, instrument al puterii politice   30
    2.3.3. Media, instrument al terorismului 32
Capitolul 3. Manipularea prin mass-media în situaţii de conflict   36
  3.1. Agresiunea informaţională  36
    3.1.1. Intimidarea şi diversiunea  39
    3.1.2. Agresiunea imagologică 39
    3.1.3. Penetraţia culturală   40
  3.2. Tehnici specifice de manipulare 42
    3.2.1. Intoxicarea 42
    3.2.2. Dezinformarea    43
    3.2.3. Propaganda  48
  3.3. Efectele manipulante ale jurnalismului încorporat     51
    3.3.1. Mediatizarea favorabilă şi partizanatul mediatic   52
    3.3.2. Avalanşa de violenţă   53
    3.3.3. Segmentarea realităţii 54
Capitolul 4. Studiu practic aplicativ: “Manipularea realizată prin mass-
media pe timpul invaziei din Irak (19.03.2003 – 01.05.2003)” 55
  4.1. Concepte şi ipoteze  55
    4.1.1. Opţiunea teoretică     55
    4.1.2. Cadrul conceptual specific al cercetării     55
    4.1.3. Formularea ipotezelor  57
  4.2. Realizarea cercetării prin metoda analizei de conţinut      58
    4.2.1. Analiza de conţinut    58
    4.2.2. Selectarea materialelor     58
    4.2.3. Grila de analiză 59
  4.3. Analiza datelor şi explicarea proceselor şi fenomenelor studiate  61
Concluzii şi propuneri 73
Bibliografie selectivă 76
Anexe.......................................................................
...........................................77