Mijloace Politico-Diplomatice de Solutionare a Diferendelor Internationale

CUPRINS
   PLANUL LUCRĂRII DE LICENŢĂ ……………………………………….…2
   CONSIDERAŢIUNI INTRODUCTIVE …………………………………….…4
   CAPITOLUL I
   OBLIGATIVITATEA SOLUŢIONĂRII DIFERENDELOR INTERNAŢIO-NALE  PE  CALE
   PAŞNICĂ
       Secţiunea I:  Rolul pactului Briand – Kellog în rezolvarea
                  paşnică a  diferendelor …………………………………………………10
       Secţiunea II: Căi şi mijloace de soluţionare paşnică …………………….
                  15
   CAPITOLUL II
   JUSTIŢIA INTERNAŢIONALĂ
       Secţiunea  I: Arbitrajul internaţional ……………………………………. 31
       Secţiunea II: Curtea Permanentă de Justiţie ……………………………. 44
   CAPITOLUL III
   STRUCTURA CURŢII INTERNAŢIONALE DE JUSTIŢIE
       Secţiunea   I: Judecătorii ……………………………………………….  52
       Secţiunea  II: Grefa …………………………………………………….  58
       Secţiunea III: Judecătorii ad-hoc ………………………………………. 61
       Secţiunea IV: Consilierii juridici ………………………………………. 65
       Secţiunea  V: Camerele ………………………………………………... 66
   CAPITOLUL IV
   COMPETENŢA CONTENCIOASĂ A CURŢII INTERNAŢIONALE DE JUSTIŢIE
       Secţiunea   I: Competenţa raţione personae …………………………… 69
       Secţiunea  II: Competenţa raţione materiae ……………………………  70
       Secţiunea III: Exprimarea consimţământului ………………………….  70
       Secţiunea IV: Dreptul aplicabil ……………………………………….. 72
       Secţiunea  V: Procedura în faţa Curţii Internaţionale de
   Justiţie ……… 74
       Secţiunea VI: Hotărârile C.I.J. ……………………………………….  100
   CAPITOLUL  V
   COMPETENŢA CONSULTATIVĂ ……………………………………… 121
   CAPITOLUL VI
   CURTEA INTERNAŢIONALĂ DE JUSTIŢIE ŞI ACTELE POLITICE ALE O.N.U.
   …………………………………………………………………….. 136
   CONCLUZII FINALE ……………………………………………………. 139
   LISTA CU ABREVIERI …………………………………………………. 145
   BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………. 146