Modele si tehnici de masurare a impactului campaniilor publicitare

                                   Cuprins
Introducere pag.7
Cap.1                              Strategia                              de
marketing...................................................................
.............................. ..pag.8
           1.1Planul de marketing pag.8
Cap.2 Publicitatea     pag.9
      2.1 Tipuri de publicitate   pag.9
      2.2 Strategia campaniei publicitare    pag.10
          2.2.1 Preferinţa pentru diferite  tipuri  de  reclamă  în  România
pag.15
          2.2.2  Reguli   elementare   pentru   realizarea   unei   campanii
publicitare pag.16
Cap.3 Modele comportamentale şi impactul campaniilor publicitare   pag.18
      3.1 Ordinea măsurării campaniilor publicitare     pag.18
      3.2 Tipuri de activităţi de cercetare  pag.23
          3.2.1 Tehnici folosite  pentru  pretestarea  mesajului  publicitar
pag.25
          3.2.2 Metode folosite pentru posttestarea  acţiunilor  publicitare
pag.26
          3.2.3 Studierea comportamentului de cumpărare pag.29
          3.2.4 Aprecierea efectelor campaniei publicitare   pag.38
      3.3 Condiţiile determinării reacţiei de cumpărare pag.41
      3.4 Efectele economice ale publicităţii      pag.43
          3.4.1Rolul economic al publicităţii     pag.44
          3.4.2  Efectul   publicităţii   asupra   rentabilităţii   firmelor
pag.45
          3.4.3 Contribuţia publicităţii la  bunăstarea  economică  generală
pag.46
Cap.4 Campania „Îmreună cu Danone e Natural să câştigi” pag.47
      4.1 Scurt istoric Danone    pag.47
      4.2 Definirea problemei de cercetare   pag.49
          4.2.1 Definirea problemei decizionale   pag.49
          4.2.2 Obiectiele studiului   pag.49
          4.2.3Cadrul cercetării  pag.49
      4.3 Elaborarea chestionarului     pag.50
          4.3.1 Temele şi variabilele studiului   pag.50
          4.3.2 Instrumentul de colectare a datelor     pag.51
          4.3.3 Analiza şi tratarea datelor  pag.54
               4.3.3.1 Analiza univariată a datelor     pag.54
               4.3.3.1 Analiza bivariată a datelor      pag.63
      4.4 Concluzii şi recomandări      pag.66
Bibliografie