motivatia

1 CAPITOLUL I
2 ANALIZAREA MOTIVAŢIEI
1.1. CE ESTE MOTIVAŢIA?
1.2. FUNCŢIILE MOTIVĂRII
1.3. PRINCIPIILE MOTIVĂRII
1.4. MOTIVUL ŞI FUNCŢIILE SALE
1.5. SURSELE MOTIVĂRII
1 1.6. VARIABILELE CARE INFLUENŢEAZĂ MOTIVAREA
1.7. TIPURI DE MOTIVAŢIE
1.7.1. Motivaţia fiziologica
1.7.2. Motivatia cognitiva
1.7.3. Motivarea acţiunii personale
1.7.4. Motivele afilierii
1.7.5. Motive sociale şi de grup
1.8. EMOŢIILE ŞI MOTIVAREA
1.9. TEORII ALE CONŢINUTULUI MOTIVĂRII
           1.9.1. Teoria ierarhiei nevoilor(A.H.Maslow)
1.9.1.1. Conţinutul teoriei
   1.9.1.2. Folosirea  teoriei ierarhiei nevoilor în practica managerială
   1.9.1.3. Critica teoriei ierarhiei nevoilor
        2. Teoria bifactorială a motivării(F.Herzberg)
1 CAPITOLUL II
2 MOTIVAŢIA ÎN MUNCĂ LA S.C. PATONAD-TOUR S.R.L.
   2.1. DESCRIEREA SOCIETĂŢI
2.1.Teoriile de bază  folosite în analiza motivaţiei în muncă a
salariaţilor la  S.C.PATONAD TOUR.S.R.L.
      2.1.1.Abordări tradiţionale şi moderne în teoriile motivării
      2.1.2.Constante ale teoriilor motivării
1 CAPITOLUL III
ÎMBUNATAŢIREA MANAGEMNETULUI MOTIVAŢIEI ÎN MUNCĂ  LA S.C. PATONAD-TOUR
S.R.L.
      3.1. Necesitatea îmbogăţirii conţinutului muncii.
      3.2. Proiectarea sarcinilor de muncă şi motivarea
3.3. Modelul ,,îmbogătirea conţinutului postului de lucru” sau,,îmbogatirea
sarcinilor de  muncă “
      3.3.1. Componentele modelului
           3.4. METODE MANAGERIALE DE STIMULARE A MOTIVAŢIEI LA S.C.
      PATONAD-TOUR S.R.L.
      3.4.1. Comunicarea în procesul de motivare
       3.4.2. Managementul prin obiective
      3.4.3. Managementul participativ
      3.4.4. Delegarea
      Studiu de caz
      Concluzii
      Pagini 66