NEGOCIERE SI DIPLOMATIE IN TRANZACTIILE INTERNATIONALE

CUPRINS
INTRODUCERE    .4
 CAPITOLUL I
 INTRODUCERE ÎN TEORIA ŞI PRACTICA NEGOCIERILOR   
 INTERNAŢIONALE...................................................................................6
1.    NEGOCIEREA INTERNAŢIONALĂ. CONCEPT, TIPOLOGII, FORME
ŞI CONDIŢII DE DESFĂŞURARE    6
    Conceptul de negociere    6
    Tipologii şi forme de negociere    7
    Condiţii de desfăşurare a negocierilor    9
    Premise ale reuşitei negocierilor internaţionale    10
    Rolul şi importanţa negociatorului în afacerile economice internaţionale    14
2.    ANALIZA PRACTICĂ A NEGOCIERILOR INTERNAŢIONALE.......................... 16
    Probleme de organizare     16
    Perspective ale cercetării în domeniul negocierilor internaţionale    20      
CAPITOLUL II
APORTUL NEGOCIERILOR MULTILATERALE ÎN DEZVOLTAREA     RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE...................................22
    POLITICA ŞI NEGOCIERILE COMERCIALE INTERNAŢIONALE    22
    REZULTATELE NEGOCIERILOR COMERCIALE MULTILATERALE     23
    Acordul privind instituirea Fondului Monetar Internaţional (FMI)     23
    Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare ( BIRD)       29
    Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD)     30
    Comisiile economice regionale ale ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite)      32
CAPITOLUL III
NEGOCIEREA INTERNAŢIONALĂ - CALE EFICIENTĂ DE LIBERALIZARE A COMERŢULUI INTERNAŢIONAL.......................... 33
    AFIRMAREA UNEI NOI POLITICI ÎN VIAŢA INTERNAŢIONALĂ, CERINŢĂ A DEZVOLTĂRII RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE     33
    NEGOCIEREA INTERNAŢIONALĂ - CALE EFICIENTĂ DE LIBERALIZARE ŞI DE IMPULSIONARE A COMERŢULUI MONDIAL     34
    Aspecte generale ale problemei     34
    Rolul negocierilor din cadrul OMC, în dezvoltarea economiei
mondiale şi liberalizarea comerţului mondial      34
2.3 Argumente în favoarea unui comerţ liber      36
2.4. O.M.C. şi rolul său în elaborarea şi supravegherea politicilor
economice şi comerciale mondiale         37
2


2.5.    Principalele runde de negocieri multilaterale desfăşurate în cadrul
GATT- OMC       40
    Runda Tokyo: prima tentativă de reformă a sistemului comercial mondial.........40
    Procedurile care au precedat crearea OMC şi negocierile din
Runda Uruguay    ...41
2.6.    Reguli şi angajamente noi ale GATT/OMC      43
    Produsele agricole       43
    Textile şi confecţii - revenirea la un regim vamal       45
    Comerţul cu servicii: reguli pentru promovarea creşterii şi investiţiilor        46
    Drepturile de proprietate intelectuală:asigurarea protejării
şi respectării lor       49
2.6.5.    Negocierile în cadrul GATT/OMC privind realizarea cadrului juridic       51
3. PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA NEGOCIERILE COMERCIALE
MULTILATERALE DIN CADRUL RUNDEI URUGUAY       53
CONCLUZII       58
BIBLIOGRAFIE        60
4