Organizarea activitatii postale in localitatile rurale de pe raza municipiului XYZ

                                   CUPRINS
Introducere 1
CAPITOLUL 1 3
– Prezentarea activităţii poştale la nivel general în România –     3
  1.1. Comunicaţiile poştale - scurt istoric  3
  1.2. COMPANIA NATIONALA “POŞTA ROMÂNĂ”-S.A. 10
CAPITOLUL 2 26
- Serviciile poştale – 26
  2.1. Servicii clasice      26
  2.2. Servicii de curierat  34
  2.3. Operatiuni bancare    41
  2.4. Servicii speciale     46
  2.5. Servicii suplimentare 50
CAPITOLUL 3 54
– Studiul de caz –     54
  3.1. Organizarea oficiului Poştal OPRM Tecuci    54
  3.2. Atribuţiile oficiului de poştă rurală OPRM Tecuci 56
  3.3. Atribuţiile punctelor exterioare rurale care aparţin de OPRM Tecuci
  59
  3.4. Atribuţiile agenţiilor poştale care aparţin de OPRM Tecuci   62
  3.5. Factorul poştal rural 63
  3.6. Atribuţiile dirigintelui   64
  3.7. Standardizarea activităţii 66
- Concluzii –    83
Bibliografie:    85