PERFECTIONAREA COMUNICARII LA NIVELUL GRUPULUI DE LUCRU

|Cap. I  COMUNICAREA.                                            |Pag.     |
|                                                                |5        |
|      |1.1 Noţiunea de comunicare, particularităţi ale           |Pag.     |
|      |comunicării                                               |5        |
|      |      |1.1.1 Particularităţi ale comunicării              |Pag.     |
|      |      |                                                   |6        |
|      |1.2 Caracteristici ale comunicării manageriale            |Pag.     |
|      |                                                          |7        |
|      |      |1.2.1. Caracteristici ale comunicării manageriale  |Pag.     |
|      |      |                                                   |7        |
|      |1.3 Scopul, obiectivele şi rolurile comunicării           |Pag.     |
|      |manageriale                                               |9        |
|      |1.4 Funcţiile şi formele comunicării manageriale          |Pag.   10|
|      |      |1.4.1 Formele comunicării manageriale              |Pag.   16|
|      |      |1.4.2 Competenţa de comunicare                     |Pag.   19|
|Cap. II COMUNICAREA ÎN CADRUL GRUPURILOR DE MUNCĂ               |Pag.   23|
|      |2.1 Conceptul, caracteristicile, conducerea şi tipul      |Pag.   23|
|      |grupurilor de muncă                                       |         |
|      |      |2.1.1 Conceptul de grup de muncă                   |Pag.   23|
|      |      |2.1.2 Caracteristicile grupului de muncă           |Pag.   23|
|      |      |2.1.3 Conducerea grupului de muncă                 |Pag.   24|
|      |      |2.1.4 Tipuri de grupuri de muncă                   |Pag.   24|
|      |      |2.1.5 Tehnici de comunicare în grup                |Pag.   25|
|      |2.2 Corelaţii de comunicare                               |Pag.   26|
|      |      |2.2.1 Corelaţia manager– receptor                  |Pag.   26|
|      |      |2.2.2 Stiluri de comunicare managerială            |Pag.   28|
|      |      |2.2.3 Corelatia stil de conducere – ca stil de     |Pag.   28|
|      |      |comunicare                                         |         |
|Cap. III STUDIU DE CAZ- COMUNICAREA PRIN Sedinţe In Cadrul      |Pag.   31|
|S.C.FLAMICOM IMPEX S.R.L.   Concesionar Dacia Rm.Vâlcea         |         |
|      |3.1 Prezenatarea S.C.FLAMICOM IMPEX S.R.L.                |Pag.   32|
|      |3.2 Modalitlăţi de comunicare in cadrul S.C.FLAMICOM IMPEX|Pag.   32|
|      |S.R.L.                                                    |         |
|      |3.3 Sedinţa ca mod de a comunica                          |Pag.   33|
|      |      |3.3.1 Managementul şedinţelor                      |Pag.   36|
|      |      |3.3.2 Structura unei şedinţe                       |Pag.   36|
|      |      |3.3.3 Alte metode de comunicare internă în cadrul  |Pag.   38|
|      |      |S.C.FLAMICOM IMPEX S.R.L.                          |         |
|Cap. IV IMPLENTAREA UNOR METODE MODRNE DE COMUNICARE LA NIVELUL |Pag.   47|
|GRUPULUI                                                        |         |
|               4.1 Team Buildingul                              |Pag.   47|
|               4.2 Brainstormingul                              |Pag.   48|
|               4.3 Tehnica Delphy                               |Pag.   50|
|BIBLIOGRAFIE                                                    |Pag.   53|