Personalitatea Infractorului si Influenta Mass-Media Asupra Acestuia

      CUPRINS
CAPITOLUL I.  CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CAUZALITATEA INFRACŢIONALĂ  3
  Secţiunea 1. Concept 3
    1.1. Cauza   4
    1.2. Necesitatea   5
    1.3. Posibilitatea 6
    1.4. Realitatea    7
    1.5. Decizia 9
  Sectiunea 2. Cauze generale     10
    2.1. Factori  economici 11
    2.2. Factori demografici      13
    2.3.Factori socio-culturali   13
    2.4. Factori politici   17
  Secţiunea 3.Cauze speciale      17
    3.1. Despre personalitatea infractorului 17
    3.2. Familia 18
    3.3. Modelul de comportament  al părinţilor.   18
    3.4. Şcoala  19
    3.5.Situaţia preinfracţională 19
CAPITOLUL II.  PERSONALITATEA  INFRACTORULUI  ŞI  INFLUENŢA  MASS – MEDIEI
 ASUPRA  ACESTUIA      21
  Scţiunea 1. Conceptul de personalitate al  infractorului   21
  Secţiunea 2. Mass - media – efecte în dezvoltarea personalităţii umane 25
    2.1. Catarsis-ul   25
    2.2. Teoria efectelor stimulative  26
    2.3. Teoria cultivării  26
    2.4. Teoria observării şi formării 27
CAPITOLUL III. INFLUENŢELE  MASS-MEDIEI      31
  Secţiunea 1. Concept 31
  Sectiunea 2. Trăsături    32
    2.1.  Colectarea   33
    2.2.  Realizarea unui  flux continuu     34
    2.3. Difuzarea prin intermediul unor canale tehnice 35
    2.4. Desfăşurarea  activităţii  în regim concurenţial     35
  Secţiunea 3.  Clasificarea mijloacelor de comunicare în masă     35
    3.1.  Comunicarea mediatică pe suport de hârtie     36
    3.2  Comunicarea mediatică pe suport electronic     37
    3.3. Noile sisteme mass-media 38
  Sectiunea 4. Funcţiile mass-mediei   39
    4.1. Funcţia de informare     39
    4.2. Funcţia de interpretare  40
    4.3. Funcţia de legătură      40
    4.4. Funcţia de cultivare, culturalizare 41
CAPITOLUL IV.  INFLUENŢA NEGATIVĂ A MASS-MEDIEI   43
  Secţiunea 1.  Manipularea exercitată de mijloacele de informare în masă
  43
  Secţiunea 2.  Violenţa provocată de mijloacele de comunicare în masă   44
    2.1. Influenţa modelelor vizuale   44
  Secţiunea 3. Mass-media şi psihologia colectivă în terorism      56
  Secţiunea 4. Criminalitatea informatică    61
    4.1.Moduri de operare   62
    4.2 Tipuri de infracţiuni săvârşite prin intermediul calculatorului: 63
    4.3.  Specificul criminalităţii pe Internet    64
CAPITOLUL V.  SISTEMUL  DE  PREVENIRE  A   INFRACŢIONALITĂŢII  GENERATE  DE
MASS-MEDIA  ÎN REGLEMENTĂRILE  DE  DREPT  PENAL   65
  Secţiunea 1.  Reglementări pe plan naţional     65
  Secţiunea 2.  Preocupări de prevenire a infracţionalităţii pe plan
  internaţional. 69
Concluzii   78