POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONALA

CUPRINS:
Introducere ...    ...4
I. Politica de dezvoltare regională în Uniunea Europeană...    ...5
I.1. Momente cheie ...    ...5
I.2. Situaţia actuală ...    ..8
I.2.a. Baza legală ...    .8
I.2.b. Actori instituţionali ai politicii de dezvoltare regională ...    .8
I.2.c. Instrumentele de solidaritate...    .10
1.Fondul de solidaritate al Uniunii Europene...    ..10
2. Fondul de coeziune ...    ...12
3. Fondurile structurale ...    .14
4. Iniţiativele comunitare ...    .25
5. Acţiunile inovatoare ...    ..33
6. Măsuri speciale pentru  piscicultură ...    ..33
7. Rezerva de performanţă ...    ..34
I.2.d. Instrumente de preaderare: Phare, ISPA, SAPARD ...    ..38
I.3. Aspecte problematice, tendinţe şi provocări ...    ..40
II. Politica de dezvoltare regională în România ...    .43
ANEXA 1 ...    ..53
ANEXA 2 ...    ..54