Politica de motivare a personalului

CUPRINS
CAP.I. MOTIVAŢIA-CONSIDERAŢII GENERALE  2
                I.1. INTRODUCERE - CONCEPTUL DE MOTIVAŢIE   2
    I.2.1 CONEXIUNEA MANAGEMENT – MOTIVAŢIE   3
    I.2.2. DEFINIRE, CARACTERISTICI DE BAZà  4
                   I.3 CONŢINUTUL ŞI NATURA MOTIVAŢIEI.  5
                        I.4. FORMELE MOTIVAŢIEI    7
                      I.5. MOTIVAŢIE ŞI PERFORMANŢà  8
CAP.II. TEORII MOTIVAŢIONALE 10
             II.1. SCURT ISTORIC AL TEORIEI MOTIVAŢIONALE     10
                  II.2. ACTIVAREA COMPORTAMENTULUI      12
    II.2.1. TEORIILE IERARHIEI NEVOILOR 13
    II.2.2. TEORIA NEVOILOR DOBÂNDITE   16
    II.2.3. APLICAREA TEORIILOR NEVOILOR      18
                  II.3. ORIENTAREA COMPORTAMENTULUI     19
    II.3.1 TEORIA AŞTEPTÃRILOR    19
    II.3.2. TEORIA DETERMINÃRII OBIECTIVELOR  21
    II.4. MENŢINEREA COMPORTAMENTULUI   22
    II.4.1. TEORIA ÎNTÃRIRILOR (A CONDIŢIONÃRII OPERANTE)      22
    II.4.2 TEORIA SENTIMENTULUI COMPETENŢEI PERSONALE    23
    II.4.3 TEORIA BIFACTORIALà   25
    II.4.4. TEORIA ECHITÃŢII 26
CAP.III. METODE ŞI TEHNICI DE MOTIVARE A RESURSELOR UMANE     27
             III.1. EVALUAREA MOTIVAŢIEI RESURSELOR UMANE     27
               III.2.RECOMPENSELE ŞI SATISFACŢIA ÎN MUNCà 30
    III.2.1 SATISFACŢIA ÎN MUNCà 30
    III.2.2. DE CE TREBUIE RECOMPENSAŢI OAMENII?   31
    III.2.3. CONŢINUTUL ŞI NATURA RECOMPENSELOR    32
    III.2.4. DIMENSIUNILE ŞI FUNCŢIILE RECOMPENSELOR     33
    III.2.5 FACTORI CARE INFLUENŢEAZÃ MÃRIMEA RECOMPENSEI      34
       III.3. METODE ŞI TEHNICI DE MOTIVARE A RESURSELOR  UMANE    35
    III.3.1. TEHNICI SALARIALE DE MOTIVARE    35
    III.3.2. TEHNICI NONSALARIALE DE MOTIVARE 38
CAP.IV. POLITICA DE MOTIVARE – S.C. ANTIBIOTICE S.A.     43
          IV.1. PREZENTARE GENERALĂ A S.C. ANTIBIOTICE S.A.      43
  IV.2. PREZENTAREA S.C. ANTIBIOTICE S.A. DIN PUNCT DE VEDERE AL
  MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE 45
    IV.2.1. EVOLUŢIA ŞI STRUCTURA PERSONALULUI     46
    IV.2.2. DEPARTAMENTUL DE RESURSE UMANE    52
  IV.3. DIAGNOSTIC PRIVIND FACTORII MOTIVATORI LA S.C.ANTIBIOTICE S.A.
  STRATEGII DE     RESURSE UMANE ( ÎN ANSAMBLU ).  54
    IV.3.1. DIAGNOSTIC PRIVIND SISTEMUL DE SALARIZARE    54
    IV.3.2. DIAGNOSTIC PRIVIND ALŢI  FACTORI MOTIVATORI  56
    IV.3.3. ANALIZA SWOT ŞI STRATEGII DE RESURSE UMANE ÎN ANSAMBLU  57
CAP.V. EVALUAREA MOTIVAŢIEI ANGAJAŢILOR LA
             S.C. ANTIBIOTICE S.A. (MODELUL MASLOW)      61
                     V.1. PREZENTAREA EŞANTIONULUI   61
 V.2. PREZENTAREA CHESTIONARULUI ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR OBŢINUTE  62
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI     74
BIBLIOGRAFIE     77