PROIECT DE FORMARE A ABILITATILOR DE COMUNICARE IN RANDUL ELEVILOR

Argument
                          A. CONSIDERAŢII TEORETICE
                                 CAPITOLUL I
                                 Comunicarea
   1.1. Clarificarea conceptului
        1. Definiţii ale comunicării
      1.1.2. Elementele componente ale comunicării
      1.1.3. Principii şi funcţii ale comunicării.
1.2. Forme ale comunicării
1.2.1. Comunicarea verbală
1.2.2. Comunicarea nonverbală
1.3  Concordanţă  si  discorcondanţă  dintre  codurile   verbale   cu   cele
nonverbale.
                                Capitolul II
                       ROLUL COMUNICĂRII ÎN CONSILIERE
2.1. Consilierea
2.1.1. Ce este consilierea?
2.1.2 Personalitatea şi calităţile consilierului
2.2. Stiluri de consiliere
2.2.1. Stilul directiv
2.2.2.Stilul non-directiv
2.3. Etapele consilierii
  2.4. Consilierea scolara.
2.5. Metode utilizate în consiliere
2.5.1.  Observaţia
2.5.2.  Conversaţia euristică
2.5.3. Problematizarea
          2.5.4. Brainstorming-ul.
2.5.5. Metoda cooperării.
            2.5.6. Psihodrama
2.5.7. Dezbaterea în grupuri sau perechi.
                    B. METODOLOGIE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
                                Capitolul III
     PROIECT DE FORMARE A ABILITĂŢILOR DE COMUNICARE ÎN RÂNDUL ELEVILOR
3.1. Justificare
3.2. Design-ul cercetării
3.3. Variabile de cercetare
3.4. Metode si instrumente folosite
 3.4.1. Descrierea metodelor folosite
3.4.2. Instrumente folosite.
3.5. Interpretarea datelor.
3.6. Program de consiliere. aplicat.
             3. 8. Concluzii
                                Bibliografie
Pagini 74