RASPUNDEREA ADMINISTRATIV–DISCIPLINARA a Functionarului Public. Studiu de Caz

CUPRINS
|     |Introducere                                                           |3  |
|                                                                            |   |
|     |Capitolul I                                                           |   |
|     |Răspunderea în dreptul administrativ.                                 |6  |
|                                                                            |   |
|I.1  |Aspectele generale privind răspunderea juridică şi răspunderea        |6  |
|     |administrativă.                                                       |   |
|                                                                                |
|     |I.1.1 Aspecte generale privind răspunderea juridică.                  |6  |
|     |I.1.2 Aspecte generale privind răspunderea administrativă.            |9  |
|                                                                                |
|I.2  |Responsabilitatea juridică şi răspunderea juridică.                   |14 |
|                                                                                |
|     |I.2.1 Responsabilitatea juridică şi răspunderea juridică în timp.     |14 |
|     |I.2.2 Responsabilitatea juridică şi răspunderea juridică asemănări şi |19 |
|     |deosebiri.                                                            |   |
|     |I.2.3 Factorii pe care se întemeiază responsabilitatea şi răspunderea |20 |
|     |juridică.                                                             |   |
|                                                                                |
|I.3  |Responsabilitatea juridică.                                           |22 |
|                                                                                |
|     |I.3.1 Responsabilitatea juridică. Definiţie. Cadrul de manifestare.   |22 |
|     |Efecte.                                                               |   |
|     |I.3.2 Responsabilitatea juridică. Condiţii. Criterii. Funcţii.        |24 |
|                                                                                |
|I.4  |Răspunderea juridică.                                                 |27 |
|                                                                                |
|     |I.4.1 Răspunderea juridică. Definiţie. Condiţii. Principii.           |27 |
|     |I.4.2 Temeiul răspunderii juridice.                                   |32 |
|                                                                                |
|I.5  |Fundamentarea formelor răspunderii juridice în dreptul administrativ. |33 |
|                                                                                |
|I.6  |Corelaţia dintre constrângerea administrativă şi răspunderea juridică.|35 |
|                                                                                |
|I.7  |Clasificarea măsurilor de constrângere administrativă.                |39 |
|                                                                                |
|     |Capitolul II                                                          |   |
|     |Răspunderea administrativ-disciplinară.                               |42 |
|                                                                                |
|II.1 |Noţiunea, condiţiile şi trăsăturile răspunderii                       |42 |
|     |administrative-disciplinare.                                          |   |
|                                                                                |
|     |II.1.1 Noţiunea de răspundere administrativ-disciplinară.             |42 |
|     |II.1.2 Condiţiile răspunderii administrativ-disciplinare.             |43 |
|     |II.1.3 Trăsăturile răspunderii administrativ-disciplinare.            |44 |
|                                                                                |
|II.2 |Cumulul răspunderii disciplinare cu celelalte forme ale răspunderii   |45 |
|     |juridice.                                                             |   |
|                                                                                |
|     |II.2.1 Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea                |45 |
|     |contravenţională.                                                     |   |
|     |II.2.2 Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea patrimonială.  |45 |
|     |II.2.3 Cumulul răspunderii disciplinare cu răspunderea penală.        |46 |
|                                                                                |
|II.3 |Natura juridică şi funcţiile răspunderii administrativ-disciplinare a |   |
|     |funcţionarului public.                                                |47 |
|II.4 |Abaterea administrativ-disciplinară; elemente constitutive.           |49 |
|                                                                                |
|II.5 |Cauzele care înlătură răspunderea administrativ-disciplinară.         |52 |
|                                                                                |
|II.6 |Delimitarea sancţiunilor administrativ-disciplinare de sancţiunile de |   |
|     |drept administrativ.                                                  |53 |
|                                                                                |
|     |Capitolul III                                                         |   |
|     |Răspunderea administrativ-disciplinară a funcţionarului public        |57 |
|                                                                                |
|III.1|Disciplina profesională a funcţionarilor publici; natura juridică şi  |   |
|     |izvoarele acesteia.                                                   |57 |
|                                                                                |
|III.2|Particularităţi ale răspunderii administrativ-disciplinare a          |   |
|     |funcţionarilor publici faţă de celelalte categorii de funcţionari.    |60 |
|                                                                                |
|III.3|Condiţiile răspunderii disciplinare a funcţionarului  public.         |61 |
|                                                                                |
|III.4|Abaterea administrativă potrivit Legii 188/1999, republicată – unicul |   |
|     |temei juridic al răspunderii disciplinare; faptele considerate abateri|62 |
|     |disciplinare.                                                         |   |
|                                                                                |
|III.5|Autorităţile competente a constata, cerceta, judeca şi aplica         |   |
|     |sancţiunea disciplinară.                                              |64 |
|                                                                                |
|III.6|Sancţiunile disciplinare.                                             |66 |
|                                                                                |
|III.7|Constatarea abaterii disciplinare şi aplicarea sancţiunilor           |   |
|     |corespunzătoare. Aspecte procedurale.                                 |68 |
|                                                                                |
|     |Capitolul IV                                                          |   |
|     |Studiu de caz - Sancţiunea disciplinară                               |73 |
|                                                                                |
|     |Bibliografie selectivă                                                |98 |