REPROIECTAREA SISTEMULUI ORGANIZATORIC AL MANAGEMENTULUI COMPLEXULUI DE SERVICII COMUNITARE

STRUCTURA LUCRĂRII
I. PREZENTAREA SUBSISTEMULUI ORGANIZATORIC
   1. SUCCINTĂ PREZENTARE A DOMENIULUI INVESTIGAT (ORGANIZAŢIE, DEPARTAMENT,
      DIRECŢIE, COMPARTIMENT ETC.)
   2. DOCUMENTE ORGANIZATORICE
             - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
             - ORGANIGRAMA
             - FIŞA POSTULUI
   3.  ORGANIZAREA  PROCESUALĂ:  PRINCIPALELE   COMPONENTE   PROCESUALE   ŞI
      CONŢINUTUL LOR
   4. ORGANIZAREA STRUCTURALĂ
             - NUMĂR DE POSTURI ŞI FUNCŢII
             - NUMĂR NIVELURI IERARHICE
             - PONDERI IERARHICE
             - COMPARTIMENTE
             - RELAŢII ORGANIZATORICE
   5. ÎNCADRAREA CU PERSONAL A STRUCTURII ORGANIZATORICE
   6. PRINCIPALELE OBIECTIVE CE REVIN ORGANIZAŢIEI SAU SUBDIVIZIUNILOR  SALE
      ORGANIZATORICE ŞI COMPONENTELE PROCESUALE NECESARE
II. ANALIZA SUBSISTEMULUI ORGANIZATORIC
   1. ANALIZA COMPONENTE PROCESUALE – OBIECTIVE
   2. ANALIZA SUBSISTEMULUI ORGANIZATORIC  PRIN  PRISMA  UNOR  PRINCIPII  DE
      CONCEPERE ŞI FUNCŢIONARE
   3. ANALIZA ÎNCADRĂRII CU PERSONAL
   4. ANALIZA UNOR COMPONENTE STRUCTURALE
   5. ANALIZA DOCUMENTELOR ORGANIZATORICE
   6. PUNCTE FORTE, PUNCTE SLABE, CAUZE GENERATOARE
III. REPROIECTAREA PROCESUALĂ ŞI STRUCTURAL - ORGANIZATORICĂ
   1. PRINCIPALELE MODALITĂŢI DE REPROIECTARE
             - PROCESUALĂ
             - STRUCTURAL – ORGANIZATORICĂ
   2. EFICIENŢA ECONOMICĂ A MODALITĂŢILOR DE REPROIECTARE
   3. REFACEREA UNOR DOCUMENTE ORGANIZATORICE (R.O.F., ORGANIGRAMĂ, FIŞE  DE
      POST)
IV. BIBLIOGRAFIE
Pagini 88