Rolul standardizarii nationale in perspectiva integrarii europene

C U P R I N S
INTRODUCERE 3
 1.   SCOPURILE, ACTIVITĂŢILE ŞI PRINCIPIILE PRIMORDIALE ÎN DOMENIUL
      STANDARDIZĂRII NAŢIONALE     6
 2.   OBIECTIVELE REPUBLICII MOLDOVA ÎN ACTIVITATEA DE STANDARDIZARE ÎN
      VEDEREA INTEGRĂRII ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 13
      2.1.  Standardizarea naţională în contextul economic din Republica
          Moldova 13
      2.2.  Semnificaţia standardelor europene pentru economiile ţărilor
          candidate    15
      2.3.  Sistemul european de standardizare. Standardele europene      16
 3.   STANDARDIZAREA NAŢIONALĂ-SUPORT PENTRU INTEGRAREA REPUBLICII MOLDOVA
      ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ   21
      3.1.  Planul de acţiuni UE – Moldova    21
      3.2.  Standardizarea naţională în procesul de integrare europeană   22
      3.3.  Metodologii şi proceduri folosite 23
      3.4.  Relaţia Asociaţiei de Standardizare din Republica Moldova cu
          Standardizarea Europeană şi Internaţională     24
      3.5.  Modalităţi de finanţarea a activităţilor de adoptare a
          standardelor europene   24
 4.   BENEFICIILE ECONOMICE ALE STANDARDIZĂRII     24
      4.1.  Implicarea pe plan naţional în standardizare cu scopul de a
          influenţa.   26
      4.2.  Costuri şi economii datorate aplicării standardelor europene şi
          internaţionale     26
      4.3.  Standardele internaţionale încurajează comerţul intraindustrial
          mai mult decît standardele naţionale     27
      4.4.  Standardele internaţionale îmbunătăţesc sansele competiţionale
          ale producătorilor interni    27
      4.5.  Majoritatea companiilor folosesc standarde europene şi
          internaţionale datorită efectelor pozitive avute de acestea asupra
          exporturilor 28
CONCLUZII   30
BIBLIOGRAFIE