ROMANIA LA MARGINEA CONTINENTULUI. O PROBLEMA DE GEOPOLITICA ROMANEASCA SI EUROPEANA

CUPRINS
Introducere
Pag. 1
Capitolul 1
Geopolitica. Definiţie, concepte  şi oportunitate
Pag. 3

1.1 Geografie. Geografie politică. Geopolitică. Geostrategie
Pag. 7
1.2 Geopolitică şi geoistorie
Pag. 9
1.3 Spaţiul – arealul de care are nevoie un popor
Pag. 10
1.4 Poziţia - identitatea politico-geografică a statului
Pag. 13
1.5 Graniţa ca organ periferic
Pag. 15
1.6 Şcoala de geopolitică romanească – Ion Conea – viziunea strategică asupra geopoliticii
Pag. 18
1.7 Prezentare monografică a poziţiei geopolitice a ţării noastre
Pag. 22
      Munţii Carpaţi
Pag. 22
      Dunărea
Pag. 25
      Marea Neagră
Pag. 27
Capitolul 2
Construcţia europeană de la sfârşitul celui de-al doilea război mondial până la căderea comunismului
Pag. 30
2.1 Lumea în 1945
Pag. 30
      Conferinţa de la Yalta
Pag. 31
2.2 URSS – Statele Unite – noii stăpâni ai lumii
Pag. 31
2.3 Construirea unui bloc sovietic
Pag. 32
2.4 Cortina de fier
Pag. 33
2.5 Crearea alianţelor militare
Pag. 35
2.6 Războiul rece
Pag. 36
2.7 Dificultăţile statu quo-ului în Europa
Pag. 37
2.8 Perestroika
Pag. 41
2.9 Sfârşitul imperiului sovietic
Pag. 44
2.10 Politica românească sub comunism
Pag. 47
Capitolul 3
Principalele organizaţii politice internaţionale şi rolul lor în lumea contemporană
Pag. 50
3.1 Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU)
Pag. 50
      România – membru nepermanent al Consiliului de Securitate
Pag. 53
3.2 Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)
Pag. 56
      Abordarea securităţii europene pentru secolul 21
Pag. 57
      O nouă dimensiune a necesităţii NATO: terorismul
Pag. 57
      România, aliat activ al NATO
Pag. 58
3.4 Forţa Europeană de Reacţie Rapida (EURRF)
      Naşterea Forţei Europene de Recţie Rapidă
      Momentul crizei din Balcani
Pag. 61
Pag. 62
Pag. 62
3.5 Uniunea Europeană    
Pag. 64
3.6 Organizaţia pentru Securitate si Cooperare în Europa (OSCE)
      Rolul activ al României în OSCE
Pag. 65
Pag. 66
Capitolul 4
România la marginea continentului European
Pag. 69
4.1 Decizia de extindere către Est a Uniunii Europene
      Întâietatea factorilor geopolitici asupra celor economici
      Factori economici
Pag. 69
Pag. 69
Pag. 71
4.2 Istoricul relaţiilor României cu Uniunea Europeană
Pag. 75
4.3 Observarea procesului de integrare a ultimului val
      Avantaje economice
      Experienţa noilor ţări membre, utilă pentru România
Pag. 77
Pag. 79
Pag. 81
4.4 Euroscepticismul
      Amânarea integrării ar costa scump România
Pag. 82
Pag. 88
Concluzii
Pag. 90
Bibliografie
Pag. 94