Satisfactia privind Cariera

CUPRINS:
I. PARTEA TEORETICA
1.
INTRODUCERE.................................................................
...................................         4
2.                                                               SATISFACTIA
                                                        MUNCII........................................................
                                                        ....................
                                                        ............
                                                         6
                                  2.1.                             Definirea
      conceptului............................................................
      ....................         6
           2.2.      Surse      generatoare      de      satisfactie      in
      munca...................................................          8
             2.3.        Dimensiuni        ale        satisfactiei        in
      munca...........................................................
        9
              2.4.          Consecintele          insatisfactiei          in
      munca........................................................
          10
          2.5.     Modalitati      de      crestere      a      satisfactiei
      muncii..............................................            11
II. PARTEA PRACTICA
3.                OBIECTIVELE                 SI                 METODOLOGIA
      CERCETARII.................................................        13
                                 3.1.                            Obiectivele
studiului...................................................................
...............        13
                                   3.2.                              Modelul
cercetarii..................................................................
..................         14
                                 3.2.1.                            Design-ul
                                               cercetarii............................................
                                               .........................
                                                    14
                         3.2.2.               Participantii               la
studiu..................................................................
      14
                        3.3.                    Metode                    de
investigatie................................................................
..............          17
              3.4.         Proceduri         de         recoltare          a
datelor...............................................................
     18
4.                                                               REZULTATELE
CERCETARII..................................................................
..........          19
                                 4.1.                             Descrierea
rezultatelor................................................................
.............          19
                4.2.           Analiza           si            interpretarea
rezultatelor................................................................
.          26
             4.1.  In  functie   de   sexul   participantilor…………………………………….
 26
               4.2.    Raportat    la    functia    ocupata    in     cadrul
organizatiei…………………….         30
            4.2.3. In functie de varsta…………………………………………………         35
             4.2.4.   In   functie   de   nivelul   studiilor………………………………………
36
            4.2.5. In functie de vechimea in  cadrul  organizatiei……………………..
        37
5.                               CONCLUZII                                SI
RECOMANDARI.................................................................
....            38
6.
ANEXE.......................................................................
...........................................                  41
       6.1.  ANEXA  1  –  Chestionar  de  satisfactie  in   munca………………………..
     41
           6.2.       ANEXA       2       –       Grafice       interpretare
rezultate..............................................           45
7.
BIBLIOGRAFIE................................................................
....................................      50