Sistemul de comunicare. Analiza diagnostic a comunicarii in cadrul societatii analizate ( Hotel Roman Baile Herculane)

CUPRINS:
CAPITOLUL I  Comunicarea – baze conceptuale
1.      Definirea,      nivelurile      şi      contextul       comunicării
   umane.................................... 3
2.                Componentele                procesului                 de
   comunicare....................................................... 5
3.                    Scurt                   istoric                    al
   comunicării..............................................................
   .............. 6
4.           Diferenţa            între            comunicare            şi
   informaţie........................................................ 7
CAPITOLUL II Comunicarea internă
2.1                Instrumentele                de                comunicare
internă.............................................................. 9
2.2      Legătura       dintre       structura       organizatorică       şi
comunicare............................... 13
2.3                                                                  Cultura
organizaţiei................................................................
...................... 15
2.4                                                                   Stilul
managerial..................................................................
......................... 17
CAPITOLUL III Comunicarea externă
3.1                                                                Relaţiile
publice.....................................................................
....................... 22
    3.1.1                          Comunicatul                           de
    presă...................................................................
    ..... 22
    3.1.2                           Conferinţa                           de
    presă...................................................................
    ......... 23
    3.1.3
    Recepţiile..............................................................
    ............................. 23
3.2
Publicitatea................................................................
................................... 23
    3.2.1                Reclama                 prin                 mass-
    media.................................................................
    23
    3.2.2     Etapele      de      elaborare      a      unei      campanii
    publicitare.............................. 28
CAPITOLUL IV Prezentarea unităţii hoteliere Roman
4.1                 Prezentarea                  generală                  a
unităţii....................................................................
...31
    4.1.1                                                            Cadrul
    general.................................................................
    ....................31
    4.1.2       Oferta       hotelului        Roman        din        Băile
    Herculane.....................................32
    4.1.3             Cererea             turistică.              Structura
    clientelei..................................................34
    4.1.4      Descrierea      strategiei       de       dezvoltare       a
    firmei........................................37
4.2                  Activitatea                  de                  cazare
............................................................................
.........38
    4.2.1        Cazare        şi        rezervare        la        hotelul
    Roman.................................................38
    4.2.2 Documente utilizate, tarife practicate, servicii
          suplimentare                                               oferite
          turiştilor.........................................................
          ..40
    4.2.3      Gradul      de      ocupare      a      capacităţii       de
    cazare...........................................43
    4.2.4 Metode şi propuneri de ameliorare a calităţii
                     produsului         „cazare”         la         hotelul
          Roman................................................45
4.3 Organizarea formală şi informală a hotelului Roman
                                    din                                Băile
Herculane...................................................................
....................52
    4.3.1        Structura        organizatorică        a         hotelului
    Roman.......................................52
    4.3.2        Relaţiile        organizatorice         din         cadrul
    hotelului.......................................55
CAPITOLUL  V  Analiza  diagnostic  a  comunicării   în   cadrul   societăţii
                 analizate
5.1                                                              Comunicarea
internă.....................................................................
.................56
    5.1.1              Analiza              climatului               psiho-
    social..........................................................56
    5.1.2         Relaţiile         intergrupale         în          cadrul
    hotelului............................................61
5.2                                                              Comunicarea
externă.....................................................................
................64
    Gradul de satisfacţie al clientelei cu privire la
    calitatea                                                   serviciilor
    oferite.................................................................
    ..........64
CAPITOLUL VI  Concluzii  şi  propuneri  privind  ameliorarea  sistemului  de
comunicare în cadrul hotelului Roman
6.1                 Relaţiile                  hotelului                  cu
clientul....................................................................
.....71
6.2           Relaţiile           intergrupale           în           cadrul
hotelului.......................................................76
6.3                               Relaţiile                               cu
terţii......................................................................
......................77
6.4
Propuneri...................................................................
....................................78
6.5
Concluzii...................................................................
.....................................79
BIBLIOGRAFIE................................................................
.................................80
ANEXE.......................................................................
.........................................81